Bestuursleden en telefoonnummers

Momenteel bestaat het bestuur uit:

Plaatselijk Belang is te bereiken  via een van de bestuursleden

Of via pb@lettele.nl

 

Martin Obdeijnvoorzittermartin.obdeijn@lettele.nl0655071359
Oldrik Bulthuislidoldrik.bulthuis@lettele.nl0652802209
Thijs van LimburgpenningmeesterThijs.limburg@lettele.nl0629779922
Frans Hulman lidfrans.hulman@lettele.nl 0620608051
Harry van Beeksecretarisharry.vanbeek@lettele.nl0655027130
Arjuna Huis in ‘t Veldlidarjuna.huisintveld@lettele.nl0623761134
Anja te Boekhorstlidanja.teboekhorst@lettele.nl0622189088
Lauret TielbekelidLauret.tielbeke@lettele.nl 0655556967

 

Harry ter Beek: Ik ben al enkele jaren secretaris van Plaatselijk Belang en woon met mijn vrouw Willy in de wijk de Bosrand. Ik ben inmiddels gepensioneerd en werk met plezier aan de afwisselende taken die uitgevoerd worden door Plaatselijk Belang, zoals o.a. lid zijn van het Dorpenplatform, een onderdeel van WijDeventer en doe dit tezamen met dorpsgenoot Hein Kieffer. In dit platform zijn alle dorpen en buurtschappen van Deventer vertegenwoordigd en onze wijkambtenaar Johannes Vermeulen is de voorzitter. Om de twee maanden komen we bij elkaar en wisselen we informatie uit over de voortgang in de dorpen en bespreken de binnengekomen aanvragen voor financiële ondersteuning van acties of voorzieningen die in het algemeen belang van het dorp of buurtschap moeten zijn. Vanuit Lettele wordt er ook regelmatig een aanvraag gedaan, maar dat mag best iets meer worden. Heb je een leuk idee om de leefbaarheid, sociale contacten of onderlinge hulp in het dorp te verbeteren, dien dan een aanvraag in bij www.wij.deventer.nl.

 

Oldrik Bulthius: In 2007 kwamen Geeske en ik wonen in het mooie, sociale, groene Lettele. Ik kon gaan werken in Deventer en dan is Lettele een fijne plek om te leven en wonen. Het beste van twee werelden spreekt mij aan: sociaal en rust gecombineerd met voorzieningen in of rondom het dorp. We leerden al snel een leuke groep Lettelenaren kennen die ons wegwijs hebben gemaakt. Gastvrij! Sinds die tijd is er veel veranderd: we kregen dochter Jante en zoon Derk, ik ben gaan werken bij de provincie Gelderland in Arnhem (reistijd). Ik hou van dingen ontdekken, dichtbij (wandelen en hardlopen in onze omgeving) en verder weg (reizen naar Slowakije, Ierland, Zuid-Italië, Amerika…). Ik zet mij graag in om samen met dorpsgenoten te werken aan een Lettele waar je goed kan leven en wonen.

 

Frans Hulman: Ik ben nu 55 jaar en ik ben opgegroeid aan de Bathmenseweg 42 in Lettele. Samen met Willemien woon ik op de Bosrand in Lettele. We hebben samen vier kinderen. Ik heb jaren in de bouw gewerkt en ben bij Woonstichting De Marken werkzaam geweest. Ik werk nu als chauffeur bij CAVV Zuid-Oost Salland in Haarle. Mijn hobby is motorrijden, on en off road. Ik heb me aangemeld voor het bestuur, omdat ik het belangrijk vind dat Plaatselijk Belang blijft bestaan. Het is van grote betekenis om in overleg te blijven met de gemeente over allerlei zaken in Lettele

 

Thijs Limburg: Ik ben 38 jaar en getrouwd met Mariska Jansen. Samen hebben we een dochter, een zoon, een hond en een kat. Wij wonen in het buitengebied aan de Bolinksweg en bij ons in het voorhuis wonen Harrie en Johanna Jansen. Oorspronkelijk kom ik uit Enschede. Ik ben in Deventer gaan wonen voor mijn studie Milieukunde aan Saxion. In Deventer heb ik Mariska ontmoet en zijn we na een tijd gaan samenwonen in het voorhuis. Ik werk bij een adviesbureau in Arnhem als milieu consultant/toezichthouder milieu en heb opdrachten door heel het land. Het wonen in Lettele bevalt me prima, het is een mooie omgeving waarin ik graag en geregeld wandel of fiets. Een paar keer per jaar brouw ik bier en zo af en toe ben ik actief bij mijn oude scoutingvereniging in Enschede. Ik heb me als vrijwilliger aangemeld bij Plaatselijk Belang om meer met mijn omgeving in contact te komen en om mooie lokale initiatieven te kunnen ondersteunen.

 

Martin Obdeijn: Ik ben 56 jaar geleden geboren op Oerdijk 144 in Lettele. Met een onderbreking van ruim 6 jaar woon ik hier al mijn hele leven. Vroeger met mijn ouders, 4 broers en 1 zus. Nu met mijn vrouw Gerrie Lodeweges en kinderen Rico en Nina. Mijn dagelijkse werk is Key Accountmanager bij STILL Intern Transport. Daarnaast heb ik samen met mijn broers Marcel en Erik een bedrijf, van waaruit we bedrijfspanden aan de Schotwillemsweg verhuren aan bedrijven. Lettele is een mooi, gezellig en klein dorp, maar wel met veel voorzieningen en dat willen we graag zo houden. In 2015 ben ik toegetreden in het Plaatselijk Belang bestuur, maar in 2016 weer teruggetreden in verband met ons nieuwbouwproject aan de Schotwillemsweg. Ik heb me opnieuw aangemeld, omdat het bestuur leeg liep en dreigde opgeheven te worden. Ik vind het vooral belangrijk dat jonge mensen de mogelijkheid krijgen om in Lettele te blijven. Dus gelegenheid creëren voor het bouwen van betaalbare woningen, binnen of buiten de bebouwde kom. Dat is heel belangrijk, want de jeugd heeft de toekomst, ook in Lettele!