Plaatselijk Belang Lettele Linde Oude Molen

Lid worden van plaatselijk belang?

Voor €10,00 per jaar kunt u lid worden van het plaatselijk belang. U wordt dan op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen die spelen in  en rondom ons mooie dorp Lettele.
Mail naar pb@lettele.nl , u ontvangt dan een aanmeldingsbrief. Na aanmelding ontvangt u een leuk welkomstgeschenk.

Lees hier meer over...

Enquête Energie

Enquête Basisschool Sancta Maria te Lettele

Dorpsvisie Lettele Linde Oude Molen

 

De vereniging Plaatselijk Belang Lettele, Linde, Oude Molen zet zich sinds 1935 in voor de leefbaarheid van het dorp, zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied. Meer dan 400 huishoudens zijn lid van de vereniging, wat wil zeggen dat de overgrote meerderheid van de Lettelenaren lid is. Plaatselijk Belang  is een vereniging van en voor Lettelenaren, heeft daartoe contact met een groot aantal partijen binnen en buiten het dorp en zwengelt allerlei projecten aan ter verbetering van de leefbaarheid in Lettele.

Enkele voorbeelden van onderwerpen waar Plaatselijk Belang zich mee bezighoudt.

  • Woningbouw: betaalbare woningen voor alle bewonersgroepen
  • Op peil houden van voorzieningen: sport, winkels, onderwijs, recreatie, jong en oud.
  • Zorgen voor voldoende bedrijvigheid en werkgelegenheid;
  • Goede wegen en fietspaden en verkeersveiligheid infrastructuur;
  • Participatie in het Dorpenplatform/WijDeventer;
  • Aantrekkelijke en groene woonomgeving;
  • Aanleg van glasvezel;
  • Duurzaamheid: voordelige aanschaf  van zonnepanelen

Plaatselijk Belang vervult een centrale rol bij opstellen en uitvoeren van dorpsbrede programma’s zoals Dorpen met Karakter, Dorpsontwikkelingsplan, Dorpsvisie en de Dorpsagenda.

Plaatselijk Belang is daarbij de belangrijkste gesprekspartner voor de gemeente Deventer. Twee keer per jaar overlegt het bestuur daartoe met de plattelandswethouder van de gemeente Deventer. Tussendoor is er regelmatig overleg met de Wijkmanager en andere ambtenaren en zo nodig ook incidenteel met burgemeester en wethouders.  Plaatselijk Belang participeert in verschillende  dorpsoverstijgende overleggen zoals dat over de toekomst van het Linderveld.
Plaatselijk Belang is zelf géén politieke partij en stelt zich partijpolitiek neutraal op.

Plaatselijk Belang is (mede) eigenaar en (de formele) beheerder van verschillende voorzieningen, zoals Lettele.nl, de Duofiets, wandelroute Krange op de Weg (inclusief bankjes en bordjes), het dorpstrekkertje,  het Vrijwillligersknooppunt en de dorpsbongerd.  De dagelijkse verantwoordelijkheid voor deze voorzieningen  ligt bij diverse werkgroepen. Daarnaast is Plaatselijk Belang bijvoorbeeld mede-initiatiefnemer van en aanspreekpunt voor de buurtbus en medeorganisator van de jaarlijkse 4-mei-herdenking.

Het bestuur van Plaatselijk Belang komt in principe maandelijks bijeen om alle actuele ontwikkelingen te bespreken. De bestuursleden verdelen onderling de taken, alle bestuursleden hebben zo hun speciale aandachtsgebieden.

Eén keer per jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden, waar ook nieuwe bestuursleden door de leden worden gekozen.