Vertrouwenscontactpersonen Lettele

Waarom vertouwenscontactpersonen (VCP) in Lettele:
Een veilige omgeving zou overal vanzelfsprekend moeten zijn, ook in ons dorp en binnen het verenigingsleven. Helaas is dit niet altijd het geval. Daarom is preventie en een goed beleid binnen verenigingen cruciaal. Binnen (sport)verenigingen is het belangrijk dat een bestuur een veilige (sport)cultuur ondersteund, hierover nadenkt, het een en ander op papier zet, dat te delen en dat iedereen het vervolgens naleeft.

Eigenlijk hoort iedere vereniging een eigen VCP aan te stellen. Maar om de druk op vrijwilligers niet te groot te maken is het ook mogelijk om voor die rol een beroep op ons te doen. Wij zijn getrainde VCP’ers en kunnen hierin de verenigingen ondersteunen. Hierover hebben we met de voetbal, handbal en tennis gelinkt zijn aan hun verenging als vertrouwenscontactpersoon.

Hoe is dat dan voor het individu in ons dorp? Eigenlijk levert daar iedereen dagelijks haar/zijn bijdrage aan. Dit doen we door de wijze waarop we naast elkaar leven en met elkaar omgaan. Soms gaat hierin iets mis of voelt het niet veilig. Ook dan zijn wij er om je verhaal mee te delen.

Wie zijn we:
De Vertrouwenscontactpersonen in Lettele bestaan uit de volgende 4 personen:

Ursela Disselhorst, Wilfried van Oldeniel en Gerard Huis in ’t Veld, Jacqueline de Winter.

Gelijktijdig met het opzetten van de Vertrouwenscontactpersonen van Lettele hebben we in 2017 allemaal de meerdaagse training: “ in goede Handen” via de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) afgerond. Daarnaast heeft Ursela in 2023 de opleiding tot Vertrouwenspersoon bij het Landelijk Instituut voor Vertrouwenspersonen (LIVP) met goed gevolg afgesloten.

Voor ons mooie dorp Lettele en haar verenigingen zetten we ons op vrijwillige basis in.

Waar zijn we voor:
Op het moment dat je zelf ongewenst gedrag hebt ervaren of je bent hiervan getuige geweest en je kunt je om welke reden dan ook niet richten tot 1 van de bestuursleden van een vereniging dan kun je contact opnemen met 1 van ons. Bij ongewenst gedrag of ongewenste omgangsvormen kun je denken aan  (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie, geweld en/of agressie.

Wat is onze werkwijze:
Lettelenaren die te maken hebben of hebben gehad met ongewenst gedrag en daarover met iemand willen praten, kunnen contact met ons opnemen. Je maakt een afspraak met 1 van ons en daarin vertel jij jouw verhaal. Dit gesprek is vertrouwelijk. In dit gesprek wordt afgestemd wie van de andere vertrouwenscontactpersonen in een vervolg gesprek aansluit of met wie ruggespraak kan worden gehouden. In ons team van 4 is dat de werkwijze die wij hanteren. Wij luisteren en vervolgens gaan we samen op zoek naar de gewenste vervolgstappen die gezamenlijk of door de persoon zelf gezet kunnen worden. Wij lossen het probleem niet voor iemand op, maar hebben een luisterend oor en denken mee over eventueel passende vervolgacties.  Wij hebben inmiddels een zogenaamd “meldprotocol” opgesteld:

Hoe kun je ons bereiken

Ursela Disselhorst; ursela.disselhorst@gmail.com
Wilfried van Oldeniel; info@wilfriedvanoldeniel.nl
Gerard Huis in ’t Veld; gerard.huisintveld@home.nl
Jacqueline de Winter; jdewinter@live.nl

7 Gouden omgangsregels voor Lettele
In ons mooie Lettele gaat er al veel super goed, we denken graag mee hoe dit te behouden en uit te bouwen. Op weg naar een nog veiliger leef- en sportklimaat in Lettele hebben we 7 omgangsregels met elkaar opgesteld:

In Lettele…

  1. Hebben we respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
  2. Zorgen we samen voor een goede en sportieve sfeer
  3. Praat je erover als je ergens mee zit.
  4. Gebruiken we nette en positieve taal (incl. sociale media)
  5. Is geen plaats voor discriminatie en geweld.
  6. Waarderen wij iedereen zoals hij of zij is.
  7. Herinneren wij elkaar aan deze regels.

Voor het Meldprotocol klik hier...