Vertrouwenscontactpersonen Lettele

Ursela-Jacqueline-Wilfried-Gerard

In de Letter van september 2019 hebben wij opnieuw informatie gegeven over de rol en taak van de vertrouwenscontactpersonen in Lettele.

Maar laten we ons eerst even voorstellen. Wij dat zijn: Jacqueline de Winter, Ursela Disselhorst, Wilfried van Oldeniel en Gerard Huis in ’t Veld.

We hebben in 2017 een training gevolgd bij de Vrijwilligerscentrale Deventer onder deskundige leiding waar we met elkaar hebben vastgesteld wat onze rol in Lettele kan zijn als Vertrouwenscontactpersoon. Wij willen vooral een bijdrage leveren aan het bevorderen van een veilig leef- en sportklimaat in Lettele. Het initiatief wordt door Plaatselijk Belang van harte ondersteund.

Wat doen we wel en wat doen we niet? We hebben twee rollen: vertrouwenscontactpersoon en adviseur.

Contactpersoon
Wij zijn contactpersoon voor Lettelenaren die te maken hebben of gehad hebben met ongewenst gedrag en daarover met iemand willen praten.
Vervolgens gaan we samen op zoek naar de gewenste vervolgstappen die gezamenlijk of door de persoon zelf gezet kunnen worden. Wij lossen het probleem niet zelf op, maar hebben een luisterend oor en denken mee over eventueel passende vervolgacties. Zo kunnen wij helpen bij mogelijke doorverwijzingen naar vertrouwenspersonen (b.v. van een sportbond of via wijkteams van de gemeente of via andere ulpverleners). Wij hebben inmiddels een zogenaamd “meldprotocol” opgesteld.

Adviseur
We geven als vertrouwenscontactpersoon ook advies en informatie aan besturen waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen ongewenst gedrag binnen de vereniging of organisatie. We hebben inmiddels de handbal en de voetbal op weg geholpen om het thema “een veilig sportklimaat” te bespreken met de leden en de vrijwilligers. Beide verenigingen hanteren inmiddels de “7 gouden omgangsregels voor Lettele.
Wat kunnen we in het seizoen 2019-2020 doen?

We willen dit seizoen met verenigingen verder in gesprek hoe het thema metde leden en vrijwilligers nog verder uitgediept kan worden. Wij kunnen b.v. helpen bij het opzetten van een inventarisatie van risico’s, het opstellen van een gedragscode, een presentatie op de jaarvergadering of speciale bijeenkomst voor vrijwilligers). Want hoe doe je dat dan: een vereniging veilig houden? Als bestuur ben je verantwoordelijk voor een veilige vereniging. Dat is een vereniging waarin plezier centraal staat en geen ruimte is voor agressie, intimidatie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en pesten. Maar hoe regel je dat dan als bestuur?

Wij, de dorpsvertrouwenscontactpersonen zijn graag bereid om hierin verenigingen te ondersteunen. Het helpt bijvoorbeeld om als vereniging samen na te denken over afspraken die we met elkaar willen maken, bijvoorbeeld over het gebruik van social media, wel of geen begeleiding in de kleedkamer om pesten te voorkomen, mogen mobiele telefoons van de jeugd in de kleedkamer. Fijn als deze afspraken vervolgens op papier worden gezet en bekend zijn bij alle betrokkenen, zodat we samen een cultuur realiseren waarin we elkaar helpen en aanspreken.

Maar we staan uiteraard ook klaar om andere organisaties in Lettele te adviseren!

Als je meer informatie wilt of met ons in contact wilt komen, dan kun je ons hetbeste eerst een mailtje sturen. Wij nemen dan contact met je op.

In ons mooie Lettele gaat er al veel super goed, we denken graag mee hoe dit te behouden en uit te bouwen. Op weg naar een nog veiliger leef- en sportklimaat in Lettele!

7 Gouden omgangsregels voor Lettele

In Lettele…

  1. Hebben we respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
  2. Zorgen we samen voor een goede en sportieve sfeer
  3. Praat je erover als je ergens mee zit.
  4. Gebruiken we nette en positive taal (incl. sociale media)
  5. Is geen plaats voor discriminatie en geweld.
  6. Waarderen wij iedereen zoals hij of zij is.
  7. Herinneren wij elkaar aan deze regels.

De vertrouwenscontactpersonen Lettele
Jacqueline de Winter (jdewinter@live.nl);
Ursela Disselhorst (ursela.disselhorst@gmail.com);
Wilfried van Oldeniel (wwjvano@gmail.com);
Gerard Huis in ‘t Veld (gerard.huisintveld@home.nl).