Meldprotocol

Vertouwenscontactpersoon (VCP) Lettele

Wie kan melden
Iedereen kan iets melden en/of een gesprek aanvragen: sporters, ouders, omstanders, bestuursleden, trainers, coaches, begeleiders, bar-medewerkers, artsen, schoonmakers, etc. Iedereen die iets waarneemt of ergens wetenschap van heeft, kan dat melden.

Waarvoor kun je bij ons terecht?
Alles wat jij belangrijk vindt, mag je bespreken. Dit kan gaan over iets wat je persoonlijk aangaat of hebt zien gebeuren. Dit kan in het dagelijks leven zijn of iets waar je getuige van was of zelf hebt meegemaakt bij een (sport) vereniging. Het gaat om grensoverschrijdend en/of ongewenst gedrag,  bijvoorbeeld; (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie, geweld en/of agressie, fraude of diefstal, enz.

Hoe kun je bij ons terecht?
Je kunt (een van) ons mailen

Ursela Disselhorst (ursela.disselhorst@gmail.com);
Wilfried van Oldeniel (info@wilfriedvanoldeniel.nl);
Gerard Huis in ‘t Veld (gerard.huisintveld@home.nl).
Jacqueline de Winter (jdewinter@live.nl);

Wij nemen binnen 24 uur contact met je op en kunnen dan een afspraak plannen.

Wat is onze werkwijze:
Lettelenaren die te maken hebben of hebben gehad met ongewenst gedrag en daarover met iemand willen praten, kunnen contact met ons opnemen. Je maakt een afspraak met 1 van ons en daarin vertel jij jouw verhaal. Dit gesprek is vertrouwelijk. In dit gesprek wordt afgestemd wie van de andere vertrouwenscontactpersonen in een vervolg gesprek aansluit of met wie ruggespraak kan worden gehouden. In ons team van 4 is dat de werkwijze die wij hanteren. Wij luisteren en vervolgens gaan we samen op zoek naar de gewenste vervolgstappen die gezamenlijk of door de persoon zelf gezet kunnen worden. Wij lossen het probleem niet voor iemand op, maar hebben een luisterend oor en denken mee over eventueel passende vervolgacties.

In een gezamenlijk gesprek kan jij je verhaal doen. Onderstaande thema’s zouden mogelijk aan bod kunnen komen:

-Wat is er precies gebeurd?

-Wanneer was dat?

-Waren er andere personen bij?

-Weet je wie de beschuldigde is?

-Heb je misschien film of papieren die je veilig moet bewaren?

-Zijn er andere betrokkenen?

Soms kan dit gesprek al voldoende zijn om weer verder te kunnen. Maar er zijn ook gevallen dat er actie ondernomen moet worden en/of dat er ook andere instanties betrokken kunnen worden. Hierbij kan je denken aan buurtbemiddeling, huisarts, bestuur van een (sport)vereniging, vertrouwenspersoon van bijv een sportbond. Wij kunnen je helpen deze contacten te leggen en waar nodig ondersteunen we je.

Wanneer een (sport)vereniging betrokken is, kun je een vertrouwelijk gesprek aanvragen bij een bestuurslid van de (sport)vereniging. Wil/kan je dit niet dan kun je een vertrouwelijk gesprek aanvragen bij de vertrouwenscontactpersoon (een van ons). Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je geen officiële melding doen, maar wel een signaal afgeven. Wel vinden we het in ieders belang dat de betrokken vereniging ook geïnformeerd wordt. Met de voetbal-, tennis- en handbalvereniging hebben we ook afgesproken dat we altijd aan ze terugkoppelen. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat dit ook anoniem kan. De inhoud van de terugkoppeling aan het bestuur bespreken we altijd eerst met elkaar.

 Vertrouwelijk tenzij:
 Bovenstaand hebben we beschreven dat het gesprek vertrouwelijk is. Indien wij van mening zijn dat de situatie dusdanig ernstig is bij bijvoorbeeld wetsovertreding of een strafbaar feit, hebben wij de plicht dit met aangewezen instanties te delen. Dit doen we altijd na overleg met jou. Ook op het moment dat er bij ons sprake is van een gemoedsbezwaar hebben wij de vrijheid om het met een derde te bespreken. Ook dit gebeurd na overleg met jou.

Indien het incident speelt binnen een (sport)vereniging

Het bestuur van je vereniging moet met je melding aan de slag.  Zij bespreken de melding bijvoorbeeld met andere betrokkenen.

In sommige gevallen moeten zij andere instanties informeren of in stelling brengen. Het kan zijn dat er een melding wordt gedaan bij De Politie of Veilig Thuis. Veel sportverenigingen hebben ook de meldplicht naar de sportbond of het Instituut Sport Rechtspraak (ISR), zodat zij een dossier kunnen aanmaken. Centrum Veilige sport Nederland kan hen vervolgens ondersteunen met de beste oplossing voor de melder én de andere leden van de vereniging.

Klacht bij de sportbond of het ISR
Als het oplossen binnen de vereniging niet lukt, of als er gedragsregels of tuchtrechtregels zijn overtreden, dan moeten we het incident  aanbrengen als klacht bij de sportbond of het ISR. Daar kun je je verhaal vertellen, waarna zij onderzoek doen. Als je klacht terecht is, kan de beschuldigde bestraft worden binnen de sport.

Binnen de sport in het algemeen
Dan kan je terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Hier zijn meerdere casemanagers en vertrouwenspersonen bereikbaar voor gesprekken, advies en meldingen. Het Centrum is nadrukkelijk beschikbaar voor alle betrokkenen, ook als de vereniging of eigen sportbond niet comfortabel voelt als meldpunt. Contact is altijd gratis en indien gewenst anoniem.

Buiten de sport
Melden buiten de sport kan bij de politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast kun je verschillende hulpverleners vertrouwelijk benaderen. Voorbeelden zijn het Centrum Seksueel Geweld, de huisarts, de GGD, Slachtofferhulp Nederland, Fier en Veilig Thuis.