LAB: Wat is het Lettels Activiteiten Bureau?

Het LAB is opgericht vanuit de vraag van (kleine) verenigingen, clubs ,losse activiteiten en op zich zelf staande initiatieven voor praktische ondersteuning. Het LAB biedt deze praktische ondersteuning. Iedereen uit Lettele kan bij het LAB aankloppen met een hulpvraag over een bestaande of nieuwe activiteit.

Het LAB wil faciliteren bij activiteiten  voor iedereen in Lettele op vier manieren :

 1. Kleine activiteiten ondersteunen met bankrekening
 2. Activiteiten onderbrengen van bestaande verenigingen, die daar niet zo goed passen: bijvoorbeeld “duofiets” en “Samen eten”
 3. Collectieve slimmigheid bevorderen (Subsidies, verzekeringen, en in de toekomst wellicht BTW voordelen)
 4. Centrale administratief pakket voor (kleine) verenigingen (e-boekhouden)

Het LAB heeft niet de ambitie om op korte termijn een centrale collectieve ondersteuning voor verenigingen te realiseren. Maar het LAB wil wel de tijd nemen om te onderzoeken op welke manieren de collectieve slimmigheid kan uitgroeien naar een centrale ondersteuning voor kleine clubs en verenigingen die daar behoefte aan hebben.

HET LAB, wat is het WEL en wat is het NIET

Onze belangrijkste missie is dat we faciliteren. We willen geen activiteiten overnemen of nieuwe activiteiten initiëren. We zetten hieronder even kort op een rij wat het LAB wel zal doen en vooral ook wat het LAB niet zal doen.

Wat doen we WEL:

 • Adviseren met behulp van een checklist wat er allemaal bij een activiteit komt kijken
 • Per activiteit samen met trekker bepalen wat wel en niet wordt gedaan door LAB
 • Advies, faciliteren van communicatiekanalen en advies bij keuze locatie
 • Faciliteren van geldstromen door een bankrekening en een boekhoudpakket
 • Faciliteren van (korting op) software (bijv. Office 365 en Acrobat Pro)
 • Faciliteren van  subsidie – aanvraag, BTW-voordelen, Gemeente verzekering
 • Automatische incasso m.b.t. innen contributie
 • Helpen bij het onderbrengen van een losse activiteit van een bestaande vereniging of / club, die daar minder passen
 • Uitgangspunt is dat de buitenwereld niet merkt dat een activiteit is veranderd, maar de organisatie het veel makkelijker heeft

Wat doen we NIET:

 • Geen uitvoering van activiteiten. Geen organisatie, communicatie, locatie, budget en kosteninning
 • Geen deelnemers regelen, enthousiasme moet vanuit een trekker/vereniging komen
 • Geen trekker/eigenaar regelen van activiteit
 • Geen voorfinanciering van een activiteit

Het uitgangspunt van het LAB is dat de buitenwereld niet merkt dat een activiteit is veranderd, maar dat de organisatie ervan veel gemakkelijker wordt.

Dus, heb je een goed idee of hulp nodig bij een bestaande activiteit, aarzel niet om het LAB te benaderen !

Dit kan via: activiteiten@lettele.nl

Het bestuur bestaat uit:

Vacature (Voorzitter)
Thijs Limburg (Penningmeester)
Twan Munster (Secretaris)
Paulien Bloemenkamp (Lid)