Proclaimer

Deze website wordt bijgehouden door de werkgroep Lettele.nl. We proberen onze website altijd actueel en toegankelijk te houden.

Toch kan het voorkomen dat informatie niet klopt, of bijvoorbeeld een verwijzing niet volledig is. Kom je onjuiste informatie tegen? Of werkt een onderdeel van onze website niet? Je kunt dit melden via info@lettele.nl.

Alvast bedankt voor jouw hulp!

Privacyverklaring en verklaring gegevensverwerking

Wij vinden online privacy erg belangrijk. Bezoekers van onze website hebben daar ook recht op. Wij verwerken naam- en adresgegevens van individuen en financieel-administratieve gegevens van organisaties (zoals bankrekeningnummer en KvK-nummer), indien men deze gegevens expliciet aan ons verstrekt.

Logbestanden
De server waarop de website draait produceert automatisch logbestanden. Deze bestanden bevatten naast de datum, tijd en de opgevraagde pagina/url, informatie als het IP-adres van de bezoeker, de gebruikte browser, de website die een bezoeker bij onze website gebracht heeft of zoektermen die gebruikt zijn. Voor bezoekersanalyse gebruiken wij Google Analytics.

Social sharing
De website maakt gebruik een aantal WordPress plugins om knoppen te tonen waarmee berichten eenvoudig gedeeld kunnen worden via verschillende sociale media. Deze plugins gebruiken cookies om het gebruik van de knoppen te kunnen registeren en rapporteren.

Toestemming voor het plaatsen van cookies
Wij vragen vooraf expliciet toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Het gebruik van embedded content van anderen, zoals bijvoorbeeld presentaties van Slideshare of video’s van Vimeo of YouTube, kan er toe leiden dat er informatie over bezoekers wordt bijgehouden. Wij hebben daar geen invloed op.

Inzage en recht op aanpassing / verwijdering 
Het is voor de beheerder van deze website niet mogelijk om de door Google Analytics en de gebruikte plugins verzamelde informatie te wijzigen of te verwijderen. Ook het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages.

Bescherming apparaten en gegevensdragers
Onze apparaten (laptop, tablet, smartphone) zijn voorzien van een wachtwoord of code. Als wij onze apparaten niet gebruik, kunnen derden de data op deze apparaten niet inzien aangezien zij niet beschikken over wachtwoord of code. De laptop is dichtgeklapt en de tablet/smartphone staan uit. Wij zetten geen privacy gevoelige gegevens op USB-Sticks en CD-Roms.

E-mail
Ontvangen e-mail bewaren wij maximaal 3 jaar.

Offertes en facturen
Wij maken gebruik van aparte programma’s voor het samenstellen van offertes en facturen. Deze programma’s worden beheerd door Nederlandse providers. De data bewaren wij zolang wetgeving dat vereist (denk aan de belastingdienst).

Derde partijen
Met derde partijen, zoals Intersites, zijn wij een bewerkersovereenkomst overeengekomen.

Verantwoordelijk informatiebeveiligingsbeleid en de mogelijkheid tot stellen van vragen
M. Timmermans is verantwoordelijk voor het informatiebeveiligingsbeleid van Lettele.nl.
Eventuele vragen rondom privacy kunt u stellen via info@lettele.nl.

Klachtenregeling:

Ondanks alles, kan het voorkomen dat u niet tevreden zijn over de gang van zaken. Veelal kunnen klachten over de dagelijkse gang van zaken bij Lettele.nl, in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Natuurlijk zijn de contactpersonen altijd bereid tot nader overleg.

Wanneer u van mening bent dat uw klacht door de werkgroep Lettele.nl niet naar tevredenheid is opgelost of wanneer u er niet uit komt met de contactpersoon, kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen. Dit kan via het e-mail adres info@lettele.nl of per post (Korenkamp 15, 7434 SB Lettele). Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 06-23367400 (Mark Timmermans). U ontvangt binnen 14 dagen een antwoord op uw klacht.

Huishoudelijk reglement deelnemers website Lettele

Huishoudelijk reglement deelnemers website Klik hier...