Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele

Bestuur

De stichting is opgericht op 27 december 2018. Het bestuur bestaat uit voorzitter Elleke Brinkman, secretaris Pedro Aarnink  (p.aarnink@caiway.nl) en penningmeester Theo Hoge.

Financiën

De stichting beheert de financiën voor de aanleg, het herstel en de onderhoud van het landschap, die via diverse instanties is verkregen. De belangrijkste financier is Stichting Kostbaar Salland. De stichting heeft  in 2019 met 11 deelnemers een deelnemersverklaring voor 21 jaar afgesloten. Het voornemen is om in 2020 nog 10 deelnemers te laten deelnemen .

Stichting Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73507083.

Bankrekeningnummer van de stichting:  NL04 TRIO 0379 651 564

Historie

De stichting is ontstaan op initiatief van Okkenbroeker Elleke Brinkman en Lettelenaar Pedro Aarnink in 2016. Ook Okkenbroeker Theo Hoge heeft bijgedragen aan de oprichting van de stichting.

Samenwerking

De stichting werkt samen met Stichting Kostbaar Salland, Landschap Overijssel, Plaatselijk belang Okkenbroek, Plaatselijk belang Lettele en gemeente Deventer