Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele

Doelstelling

De stichting Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele (OL2) zet zich actief in voor behoud van het mooie Sallandse landschap in het landelijk gebied van Okkenbroek  en Lettele in de gemeente Deventer.

Het gaat hierbij met name om houtwallen, singels, heggen en hagen, maar ook om knotbomen, hoogstamboomgaarden, (kruiden) zomen en poelen. Samen met andere landschapselementen kenmerken zij het fraaie Sallandse landschap. Door goed onderhoud  wordt ook de leefomgeving van de patrijs verbeterd, waardoor we deze Sallandse vogel weer vaker kunnen gaan zien.

Nieuws

In (gezamelijke) opdracht  van vier deelnemers is Groen Salland (Wesepe)  in februari 2020 gestart met  de aanleg en herstel van heggen/ hagen en bossage.

In 2020 is ook de onderhouds periode van 21 jaar ingegaan.