Fysiotherapie

Behalve voor fitness kunt u ook voor fysiotherapie naar Kulturhus De Spil in Lettele. Jeroen Daggenvoorde – geboren en getogen in Lettele – is namens Antvelink Sportfysiotherapie enkele dagdelen in de week aanwezig als fysiotherapeut.

Een eerste fysiotherapiebezoek bestaat uit een vraaggesprek en fysiotherapeutisch onderzoek, waarna we een gepaste behandeling zullen aanbieden, met of zonder gebruik van de fitness apparatuur. Fysiotherapie in De Spil is er voor iedereen, jong en oud, zowel voor sporters als niet-sporters.

Binnen Antvelink Sportfysiotherapie zijn ook fysiotherapeuten werkzaam die gespecialiseerd zijn in manuele therapie, sportfysiotherapie en echografie. Dus ook voor een meer specialistische behandeling kunt u bij ons terecht.
U kunt tegenwoordig zonder verwijzing van de huisarts bij de fysiotherapeut terecht. Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Hiervoor is geen eigen risico van toepassing.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons telefonisch bereiken op 0570 677 002 of mailen naar info@sport-fysio.nl. Kijk voor meer informatie over de praktijk op www.sport-fysio.nl.

Antvelink Sportfysiotherapie & Manuele Therapie
Tel: 0570-677002 www.sport-fysio.nl

Kinderfysiotherapie

 

 

 

 

Kinderfysiotherapie Trifitt uit Holten breidt uit in Lettele! Ook kinderen uit Bathmen en omstreken kunnen bij ons terecht.

Onderzoek
Wanneer het kind bij de kinderfysiotherapeut komt, vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag. De kinderfysiotherapeut gaat het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests. De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden.
Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen, wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school, verwijzer en eventueel andere bij het kind betrokkenen. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt zo nodig een behandelplan op, waar binnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de eventuele behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer.

De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders/verzorgers en medeopvoeders, indien gewenst, zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden

Behandeling
De behandeling zal erop gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.

Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap. Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig.

Onder andere door de specifieke problematiek is ook de gemiddelde totale behandelingsperiode langer dan die van ’lokale’ problemen die een algemeen fysiotherapeut in zijn praktijk ziet. Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat er door geregistreerde kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn 18 kinderfysiotherapeutische behandelingen uit de hoofdverzekering gegeven mogen worden.

Veel voorkomende indicaties

 • afwijkende of vertraagde fijne en/of grove motoriek
 • vertraagde algehele ontwikkeling, syndromen
 • de asymmetrische zuigeling, (voorkeurshouding, afgeplat hoofd)
 • huilbaby
 • cerebrale parese
 • spina bifida
 • syndroom van down
 • pre-dysmature kind: te vroeg geborene
 • obstetisch plexus brachialis laesie(OPBL) t.g.v. de bevalling
 • afwijkend looppatroon
 • mentale retardatie
 • lage of hoge spierspanning
 • orthopedische afwijkingen
 • aangeboren afwijkingen, die de motoriek beïnvloeden
 • beweegangst, onzekerheid, faalangst
 • ademhalingsproblematiek
 • jeugdreuma
 • DCD, Developmentel Coördination Disorder
 • hersenletsel t.g.v. een ongeluk
 • sensomotorische problemen
 • schrijfproblemen
 • houdingsproblemen
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • sportblessures
 • overgewicht

www.trifitt.nl   // 0548-365343 // info@trifitt.nl

Dorpsstraat 39 in Holten

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.