Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele

Projecten

Nadat gebiedscoördinator Robert Pater van Landschap Overijssel in 2018 de landschapsplannen met de deelnemers uit Okkenbroek en Lettele had opgesteld, zijn in 2019 contracten afgesloten voor aanleg en herstel van:

670 meter houtwal 0 knotwilgen
0 kikkerpoel 0 hoogstamfruitbomen
660 meter hagen/heggen0,2 ha bossage
0 meter (kruiden)zoomen840 meter raster

In totaal zijn de volgende elementen  sinds 2020 in onderhoud:

1300 meter houtwal 36 knotwilgen
0 kikkerpoel 20 hoogstamfruitbomen
660 meter hagen/heggen0,3 ha bossage
70 meter (kruiden)zoomen 980 meter raster

Presentaties

In de voorbereidingsfase (2016-2019) zijn een aantal presentaties gemaakt.

Links

Op de website van Landschap Overijssel staan diverse instructiefilmpjes en informatie over het beheer van landschapselementen. Deze zijn te vinden op de Kennisbank van Landschap Overijssel.  Verder een link naar Stichting Kostbaar Salland.