Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele

Projecten

Nadat gebiedscoördinator Robert Pater van Landschap Overijssel in 2018 de landschapsplannen met de deelnemers uit Okkenbroek en Lettele had opgesteld, zijn in 2019 contracten afgesloten voor aanleg en herstel van:

500 meter houtwal 7 knotwilgen
1 kikkerpoel 0 hoogstamfruitbomen
600 meter hagen/heggen0,2 ha bossage
0 meter (kruiden)zoomen900 meter raster

In totaal zijn de volgende elementen  sinds 2020 in onderhoud:

1400 meter houtwal 52 knotwilgen
1 kikkerpoel 20 hoogstamfruitbomen
600 meter hagen/heggen0,3 ha bossage
150 meter (kruiden)zoomen 1020 meter raster

Presentaties

In de voorbereidingsfase (2016-2019) zijn een aantal presentaties gemaakt.

Links

Op de website van Landschap Overijssel staan diverse instructiefilmpjes en informatie over het beheer van landschapselementen. Deze zijn te vinden op de Kennisbank van Landschap Overijssel.  Verder een link naar Stichting Kostbaar Salland.