Organisatie

Het bestuur van Stichting Kulturhus “De Spil” is samengesteld uit:

Dagelijks Bestuur:
Anne Marie van Oldeniel, voorzitter
Ad van Wijlen, vice voorzitter en waarnemend penningmeester
Wilma Schepers, secretaris
Penningmeester, Lowieke Oosterwijk

Algemeen Bestuur:
Elles Klein Koerkamp
Rick Meijerink
Els te Riele
Leden van het DB hebben ook zitting in het AB

Het dagelijks bestuur vergadert acht maal per jaar (ongeveer eens in de zes weken). Bij vier van de acht vergaderingen vergaderen de leden van het algemeen bestuur mee om de grote lijn uit te zetten. 3 Wekelijks komt het bestuur bijeen en zo nodig vaker. Via de mail kunt u informeren wanneer deze zijn. Wilt u weten wanneer het bestuur vergadert? Stuur dan een mail naar info@kulturhusdespil.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook agendapunten inbrengen. Natuurlijk kunt u de bestuursleden ook persoonlijk benaderen.

Beheerder

Jan Kommerkamp is op vrijwillige basis sinds op 1 oktober 2018 begonnen als beheerder , op vrijwillige basis, van Kulturhus De Spil.
Voor vragen en opmerkingen over het beheer van het gebouw en het buitenterrein van het Kulturhus kun je bij hem terecht.
Contact Jan: 0655 870 293 of jan.kommerkamp@kulturhusdespil.nl

Deelnemersraad

De deelnemersraad  bestaat uit afgevaardigden van de diverse gebruikers van Kulturhus De Spil. De deelnemersraad bestaat uit twee
afgevaardigden per gebruikersgroep, De afgevaardigde informeert zijn/haar achterban en/of vraagt om advies.

*    Gebruikers van de Sportzaal, momenteel Jeroen Beltman (Handbal), Bert Slinkman (Badminton)
*    Gebruikers van het Buitenterrein, Gerard Gerritsen (Tennis) en Gerard huis in ‘t Veld (Voetbal)
*    WMO-gerelateerde en overige gebruikers, Henk Haverkamp (Dorpsarchief/Historie Lettele en omstreken).
.*    WMO-afgevaardigde vacant.

De deelnemersraad heeft bepaalde verantwoordelijkheden vanuit de statuten en handelt conform het huishoudelijk reglement van het Kulturhus De Spil.
De formele taken van de deelnemersraad zijn onder andere:
- het benoemen van bestuursleden;
- het goedkeuren van jaarplannen en jaarverslagen, waarmee het bestuur van Kulturhus De Spil verantwoording aflegt over het gevoerde beleid aan de deelnemersraad.

De deelnemersraad fungeert daarnaast namens de gebruikers als
klankbord voor het bestuur.
De deelnemersraad komt tweemaal per jaar bijeen, voorafgaand aan een
vergadering samen met het bestuur van het Kulturhus De Spil.

Mochten er vragen zijn dan kun je altijd contact opnemen met één van
bovengenoemde afgevaardigden.

Uitvoeringsteams en overige commissies

Team verhuur: verantwoordelijk voor verhuur ruimten, omniveld [a1] , sportzaal, indeling kleedkamers, publicatie op informatiescherm en schoonmaak.

Team beheer en onderhoud: verantwoordelijk voor onderhoud en beheer gebouw (binnen/buiten), installaties en buitenterrein

Team Huskamer: Verantwoordelijk voor de exploitatie van de Huskamer, waaronder bemensing, in/verkoop, inrichting, gastheerschap.

Financiële commissie: De financiële commissie is een onafhankelijke commissie die het AB/DB gevraagd en ongevraagd ondersteunt op financieel en fiscaal gebied. Zij adviseert en rapporteert periodiek over de ontwikkeling van de liquiditeit en het exploitatie resultaat van de stichting. Zorgt ervoor dat het bestuur van de stichting voldoende informatie en signalen krijgt om tijdig te kunnen sturen op korte en middellange termijn zodat een gezonde exploitatie is te realiseren.

Buitenterreincommissie: hierin zijn alle partijen betrokken die gebruik maken van het buitenterrein.

Zij zijn verantwoordelijk voor:

  • elkaar informeren over onderhoud en met name groot onderhoud/ investeringsplannen;
  • gezamenlijke vertegenwoordiging naar bijvoorbeeld gemeente/-subsidie aanvragen;
  • gezamenlijke marketing van het sportpark;
  • gezamenlijk het sportpark op niveau houden cq verbeteren; nieuwe activiteiten;
  • besturen/besluiten over gemeenschappelijk zaken zoals parkeren.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.