Organisatie

Het bestuur van Stichting Kulturhus “De Spil” is samengesteld uit:

Dagelijks Bestuur:
Guus Huis in `t Veld, voorzitter
Ad van Wijlen, vice voorzitter en waarnemend penningmeester
Wilma Schepers, secretaris
Penningmeester: vacature

Algemeen Bestuur:
Elles Klein Koerkamp
Rick Meijerink
Els te Riele

Leden van het DB hebben ook zitting in het AB
3 Wekelijks komt het bestuur bijeen en zo nodig vaker. Via de mail kunt u informeren wanneer deze zijn.
Agendapunten kunnen worden ingediend via info@kulturhusdespil.nl  of via een van de bestuursleden.

Coördinator
De functie van coördinator is nog vacant.

Beheerder

Jan Kommerkamp is op 1 oktober begonnen als beheerder, op vrijwillige basis, van Kulturhus De Spil.
Voor vragen en opmerkingen over het beheer van het gebouw en het buitenterrein van het Kulturhus kun je bij hem terecht.

Contact Jan: 0655870293 of jan.kommerkamp@kulturhusdespil.nl
Contact bestuur: info@kulturhusdespil.nl

Deelnemersraad

De deelnemersraad bestaat uit afgevaardigden van de diverse gebruikers van “Kulturhus De Spil”. De deelnemersraad vergadert minimaal 2 keer per jaar Op dit moment wordt de deelnemersraad opnieuw vormgegeven. Binnenkort meer informatie daarover.

Notulen Deelnemersraadvergadering dd  25 augustus 2016 in het nieuwe Kulturhus.

Uitvoeringsteams en overige commissies

Team verhuur: verantwoordelijk voor verhuur ruimten, omniveld[a1] , sportzaal, indeling kleedkamers, publicatie op informatiescherm en schoonmaak.

Team beheer en onderhoud: verantwoordelijk voor onderhoud en beheer gebouw (binnen/buiten), installaties en buitenterrein

Team Huskamer: Verantwoordelijk voor de exploitatie van de Huskamer, waaronder bemensing, in/verkoop, inrichting, gastheerschap.

Financiële commissie: De financiële commissie is een onafhankelijke commissie die het AB/DB gevraagd en ongevraagd ondersteunt op financieel en fiscaal gebied. Zij adviseert en rapporteert periodiek over de ontwikkeling van de liquiditeit en het exploitatie resultaat van de stichting. Zorgt ervoor dat het bestuur van de stichting voldoende informatie en signalen krijgt om tijdig te kunnen sturen op korte en middellange termijn zodat een gezonde exploitatie is te realiseren.

Buitenterreincommissie: hierin zijn alle partijen betrokken die gebruik maken van het buitenterrein.
Zij zijn verantwoordelijk voor:

  • elkaar informeren over onderhoud en met name grootonderhoud/ investeringsplannen
  • gezamenlijke vertegenwoordiging naar bijvoorbeeld gemeente/ subsidie aanvragen
  • gezamenlijke marketing van het sportpark
  • gezamenlijk het sportpark op niveau houden cq verbeteren; nieuwe activiteiten
  • besturen/besluiten over gemeenschappelijk zaken zoals parkeren.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.

X