Disclaimer: Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Plaatselijk Belang Lettele-Linde-Oude Molen om incasso-opdrachten te versturen naar uw bank, jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie, voor een bedrag van € 10,- overeenkomstig de opdracht van Plaatselijk Belang Lettele-Linde-Oude Molen. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Wilt u deze doorlopende machtiging beëindigen dan verzoeken wij u contact op te nemen met Plaatselijk Belang Lettele-Linde-Oude Molen, email: pb@lettele.nl