Pilot Landschapsbeheer 2.0 in uitvoering

Ontwikkeling en behoud van het Sallandse landschap

Graag willen wij een nieuw initiatief onder de aandacht brengen bij landeigenaren (agrariërs en particulieren) die het Sallandse landschap een warm hart toedragen. Het is belangrijk dat we de kenmerkende elementen als houtwallen, singels, heggen en hagen maar ook hoogstamboomgaarden, knotwilgen, kikkerpoelen en lanen uitbreiden, behouden of weer in oude staat herstellen. Dat is niet alleen in het belang van de eigenaar, maar de kosten liggen daar vaak wel. Daarom heeft de provincie besloten geld beschikbaar te stellen, waarmee een groot deel van de kosten kunnen worden vergoed.

Stichting Kostbaar Salland heeft met steun van alle partners in de Salland Deal in 2019 een geslaagd subsidieverzoek ingediend bij de provincie Overijssel, waarmee nieuwe activiteiten op het gebied van landschapsbeheer kunnen worden ontplooid. Eén van de gebieden waar zij in 2020 een pilot willen starten is het gebied Okkenbroek – Lettele.

Wij willen graag met mensen in Okkenbroek en Lettele (en directe omgeving) in contact komen die hier interesse in hebben, zodat we gezamenlijk kunnen optrekken.

Wil je meer informatie of meedoen stuur dan even een mailtje naar Pedro Aarnink via  p.aarnink@caiway.nl. Een vergelijkbaar project is het project van Stichting Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele, zie de website LO2 

Graag (vrijblijvend) opgeven voor 10 juli 2020.

Theo Hoge (Okkenbroek)
Pedro Aarnink (Lettele)