ZijActief

70 jaar 29 april 2017

Wij kijken terug op een geslaagde koffievisite.
Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling,
attenties en leuke kaartjes.

Bestuur ZijActief Lettele