Wijziging gebruik duofiets

Met ingang van heden is de duofiets gestald bij Erve De Poll, Holterweg 136, 7434 PB
Lettele. Dit is omdat Erve De Poll er waarschijnlijk veel gebruik van gaat maken. Voor
informatie over (het gebruik van) de fiets zie de website https://lettele.nl/vwkp-duofiets/.

We realiseren ons dat het voor de inwoners van Lettele en (in mindere mate) Okkenbroek
wat lastiger zal worden om de fiets te gebruiken.
Maar we houden de vinger aan de pols en zullen de gang van zaken evalueren. Met vragen
en opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht.

PB Lettele, Linde, Oude Molen (Anja te Boekhorst),
PB Okkenbroek en omgeving (Paul Disselhorst)