Wijziging data De Letter

In verband met de late vakantie is de kopijdatum en verschijningsdatum van De Letter een week  doorgeschoven. Dus:

  • Kopij inleveren op maandag 28 augustus
  • De Letter wordt rondgedeeld op 13 september

Mocht je de kopijdatum niet halen, dan kun je altijd overleggen met de redactie. Mail naar redactie.deletter@lettele.nl.