Werk jij ook mee aan de toekomst van ons dorp Lettele?

Dit jaar gaan we samen met jullie aan de slag met de toekomst van ons dorp. We maken een nieuwe dorpsvisie. De vorige dorpsvisie (2012) was opgesteld door de gemeente. Nu is het doel om als Lettele tot een gezamenlijk beeld van de toekomst te komen. En dit als handvat te gebruiken voor concrete activiteiten die bijdragen aan een leefbaar Lettele voor nu en in de toekomst. Deze dorpsvisie gaat over alle zaken die het mogelijk maken om goed te leven in Lettele. De dorpsvisie wordt opgesteld door het Plaatselijk Belang en is van iedereen. Het vertrekpunt is de droom van alle Lettelenaren: wat willen we dat er gebeurt? Dit betekent nog niet dat alles ook kan. Natuurlijk moeten we ook samen kijken naar wat wel en wat niet mogelijk is. Maar daarvoor hebben we wel eerst alle dromen nodig! Als eerste stap willen we met het hele dorp een "Foto van Lettele" maken.

Alle Lettelenaren zijn nu aan zet:

Wil je vier foto’s opsturen die de sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen voor Lettele laten zien?

Het werkt als volgt:
●      Alles mag en alles wat je ziet is belangrijk! Denk aan: hoe we met elkaar omgaan in ons dorp, hoe mooi het dorp en landelijk gebied er uit ziet, hoe worden we oud in Lettele, waar zijn we mee bezig, dromen voor de toekomst!
●      Iedereen mag mee doen, dus ook meerdere mensen per huishouden
●      Je kunt gebruik maken van alles wat je wil: eigen foto, krantenfoto’s, internet, etc.
●      Graag maximaal 4 foto’s: 1 foto waar Lettele sterk in is, 1 foto waar Lettele zwak in is, 1 foto die een kans laat zien voor Lettele en 1 foto die een bedreiging laat zien
●      Heel belangrijk: Graag ook een korte toelichting bij de foto: waarom is het een sterkte, zwakte, kans of bedreiging?

Wil je het resultaat mailen, uiterlijk 5 maart naar: pb@lettele.nl
Liefst een mailtje met bijlage.
Als het via de mail niet lukt, graag op papier naar: Korenkamp 15, Mark Timmermans, Plaatselijk Belang.

We hopen op veel inzendingen, zodat we een goed inzicht krijgen in jullie beeld van Lettele. Voor Lettele een mooie eerste stap om te werken aan een dorp waarin het goed vertoeven is!

Als je vragen of opmerkingen hebt, kan je contact opnemen met Oldrik Bulthuis, 06-52802209.

Bedankt!
Met vriendelijke groet,
Oldrik Bulthuis en Hanneke Miedema,
Plaatselijk Belang Lettele, Linde en Oude Molen
Mail adres: pb@lettele.nl