Vrijwilligers voor duofiets

We beschikken over een prachtige duofiets in het dorp. Vanuit "ontmoeten in eigen dorp" (voorheen dagbesteding) is de vraag gekomen of ze de duofiets mogen gebruiken voor hun deelnemers. Daarvoor zijn wel vrijwilligers nodig die bij goed weer willen fietsen met deelnemers van "ontmoeten in eigen dorp".
Het gaat om dinsdag- en donderdagochtenden van 10.00 tot 11.45 en zal plaats vinden vanaf De Spil.
Het zou mooi zijn als er een groepje vrijwilligers is dat bereid is om af en toe een rondje te fietsen.

Wilt u de deelnemers van "ontmoeten in eigen dorp" een plezier doen met nu en dan een ritje op de duofiets? U kunt zich dan melden bij Irma Nijenkamp van Zorggroep Raalte en mailen naar:

i.Nijenkamp@zgr.nl

Alvast hartelijk dank!