Veldtocht Gemeentebelang

Gemeentebelang Deventer gaat voor een krachtig en leefbaar Deventer: een uitnodigende stad, mooie dorpen en een levendig buitengebied. In onze gemeente zijn er mooie projecten en initiatieven die soms letterlijk ‘om de hoek zijn’, maar niet altijd bekend. Projecten die aansluiten op de inzet van Gemeentebelang voor de komende jaren.

Met de veldtocht wil Gemeentebelang de stad, dorpen en het platteland nog meer verbinden. Alle inwoners van de gemeente Deventer worden van harte uitgenodigd om op één of meerdere van de genoemde locaties kennis te maken en in gesprek te gaan over de thema’s gastvrijheid, landbouw, voorzieningen in de dorpen en verduurzaming. Vooraf opgeven is niet nodig.

Op zaterdag 5 maart a.s. bent u daarom van harte welkom op de volgende locaties:

Sociëteit De Hereeniging                       van 10:00-11:00 uur
met Bert Voortman (horeca NL/Deventer) en Peter Brouwer (Binnenstadsmanager)
Locatie: Grote Poot 2 te Deventer
Thema: Gastvrijheid

“ Gastvrijheid is een belangrijk element voor de verdere ontwikkeling van de gemeente Deventer met daarin de stad centraal”. Wanneer buitengebied en stad goed georganiseerd en op elkaar afgestemd is, draagt het bij tot de totaalbeleving van gast, toerist en inwoner.”

Sociëteit De Hereeniging is al ruim 165 jaar de plek waar in een ongedwongen sfeer en in een mooi historisch pand ruimte is voor ontspanning, plezier, bijzondere ontmoetingen en ontplooiing en telt ruim 400 leden. Een belangrijk onderdeel van het sociëteitsleven zijn de activiteiten die georganiseerd worden, zoals kaarten, biljarten, zingen en uiteraard kegelen op de beroemde kegelbanen. Daarnaast worden er regelmatig thema-avonden, diners, lezingen en muzikale optredens georganiseerd.

Melkveehouderij Erve ’t Overweg          van 11:30-12:30 uur
Locatie: Raalterweg 49 te Diepenveen
Thema: Landbouw

“Wij vinden het belangrijk om een transparant beeld te geven van de hedendaagse landbouw. Onze boerderijwinkel en onze deelname aan Salland Boert en Eet Bewust, helpen ons in contact te treden met de samenleving en ‘ons verhaal’ te vertellen.”

Op Boerderij Erve ’t Overweg, aan de rand van Diepenveen, wonen Wilco en Heleen van Beek met hun 3 kinderen. Op hun melkveebedrijf worden 100 koeien gehouden. Een deel van de melk die geproduceerd wordt - evenals rundvlees van eigen koeien - is te koop in het boerderijwinkeltje op hun boerenerf. “Wij hopen nog lang op deze plek te mogen boeren en een bijdrage te mogen leveren aan een mooie woon- en leefomgeving in het Deventer buitengebied.”