Uitnodiging voor informatiebijeenkomst Spilbos

Aan alle inwoners van Lettele e.o.

Het Kulturhus is op 15 oktober 2016 officieel geopend en de nieuwe entree van Kulturhus De Spil met fietsenstalling etc. is nagenoeg klaar.

Wij willen graag iedereen uitnodigen voor een informatiebijeenkomst om de verdere plannen rond De Spil 2017/18 en het Spilbos nader toe te lichten.

Plaats: Kulturhus De Spil
Datum: Donderdag 26 januari 2017
Tijdstip: 20.00 uur

Guus Huis in ’t Veld,
Voorzitter Kulturhus De Spil