Uitnodiging Landschap Okkenbroek en Lettele

Al twee jaar lang is een klein groepje mensen uit Okkenbroek en Lettele ‘achter de schermen’ bezig om het landschap te verfraaien. Nu zijn we zover dat we een kansrijke uitgangspositie hebben voor een succesvolle subsidieaanvraag voor het behoud en de ontwikkeling van landschapselementen In Okkenbroek en Lettele.
Met de Stichting Kostbaar Salland, de stichting die de subsidiegelden voor aanleg en onderhoud beheert, hebben we afspraken gemaakt over de stappen die we nu al samen kunnen gaan zetten, in afwachting van de uiteindelijke goedkeuring door provincie Overijssel.

We organiseren op donderdag 11 mei, 20.00 uur in het Kulturhus de Spil in Lettele en op woensdag 17 mei, 20.00 uur in het Noaberhuus, Oerdijk 222  in Okkenbroek een bijeenkomst waarvoor we niet alleen de landeigenaren maar hierbij ook alle andere belangstellenden uitnodigen voor een presentatie.
We presenteren dan niet alleen de huidige stand van zaken en onze plannen voor de leefomgeving van de dorpen, maar er zijn ook mensen aanwezig die elders ervaring hebben opgedaan met deze subsidie. Zij kunnen immers het beste vertellen over wat deelname aan het project betekent en wat het de eigenaar en de omgeving op kan leveren.

Op dit moment zijn er al circa 25 belangstellenden. Bij een deelname van tenminste 10 grondeigenaren kan het project al voor het eind van het jaar van start gaan.

Begin juni 2017 volgt er een bijeenkomst met eigenaren die serieus overwegen mee te gaan doen. Dan wordt verder gesproken over de organisatie,  inrichting van het project en de wijze waarop wordt vastgesteld hoeveel subsidie iedere eigenaar kan ontvangen.

In de periode tot 15 juli wordt bij de eerste deelnemers een schouw uitgevoerd en individuele gesprekken gehouden met de deskundige van Kostbaar Salland over wat op jouw eigen land zou passen en hoeveel dit per jaar aan subsidie kan opleveren.  Het mooie van deze subsidieregeling is dat de betaling voor 21 jaar is gegarandeerd. Veranderingen in politiek of gemeentebeleid hebben daarmee geen enkele invloed op de toegekende subsidie.  Na de zomer krijgen de overige deelnemers een bezoek van de deskundige van Kostbaar Salland. Dan is naar verwachting ook bekend of we de subsidie toegekend krijgen en om hoeveel geld het zal gaan.

In de winter 2017-2018 kunnen we dan aan de slag om ons landschap  nog mooier te maken en we hopen dat we daarmee ook de leefomgeving van de patrijs aantrekkelijker te maken.

Pedro Aarnink (Lettele)
Elleke Brinkman en Theo Hoge (Okkenbroek)