Uitnodiging inloopbijeenkomst woningbouw

Uitnodiging inloopbijeenkomst woningbouw Lettele 30 maart 2023

De gemeente bereidt woningbouw voor aan de oostzijde van Lettele. De nieuwe woningen zijn onder
andere bedoeld voor gezinnen met kinderen, jongeren en ouderen, zodat zij in Lettele kunnen blijven
wonen

Bijeenkomsten
Op 5 juli 2022, 1 december 2022 en 17 januari 2023 organiseerde de gemeente drie bijeenkomsten.
We hebben op die avonden onder andere gevraagd naar woonwensen, voorkeuren voor woningtypen
en de inrichting van de omgeving. Op 17 januari zijn er twee schetsontwerpen voorgelegd, waarover
aanwezigen in gesprek konden. Op www.deventer.nl/lettele vindt u de presentaties en verslagen van
deze bijeenkomsten.

Inloopbijeenkomst op donderdag 30 maart
Bureau RUIMTEVOLK heeft op basis van de opbrengsten tijdens de bijeenkomsten een zogenaamd
ontwikkelperspectief gemaakt. Dit laten we graag aan u zien. Wij nodigen u daarom uit voor een
inloopbijeenkomst op donderdag 30 maart aanstaande, in Kulturhus De Spil. U kunt tussen 17.00 en
19.00 uur binnenlopen op een moment dat u past. Tijdens de bijeenkomst zijn medewerkers van
Bureau RUIMTEVOLK en de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden.

Vervolg
Het ontwikkelwikkelperspectief gaat voor besluitvorming naar de gemeenteraad. Inwoners van Lettele
worden daarbij in de gelegenheid gesteld om in te spreken. Inwoners die van deze
inspraakmogelijkheid gebruik willen maken kunnen zich melden bij de raadsgriffie via
griffie@deventer.nl. Op het moment dat de gemeenteraad een besluit heeft genomen worden de
plannen verder uitgewerkt.

Met vriendelijke groet,
Jip ten Barge,
Projectmanager.
Deventer, 23 maart 2023