Uitnodiging Dodenherdenking 4 mei 2024

Beste Lettelenaren,

We nodigen jullie allemaal weer uit om aanwezig te zijn bij de dodenherdenking op 4 mei, 19.30 uur bij het monument op het kruispunt.
We komen samen om stil te staan bij de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers van oorlogen en geweld waar dan ook ter wereld.
De herdenking begint om 19.30 uur.  Met liederen, gedichten en muziek rondom het jaarthema; “Vrijheid vertelt; opmaat naar 80 jaar vrijheid”, leiden we jullie naar 20.00 uur. Net als op zoveel plekken in ons land zijn we dan samen 2 minuten stil, zingen we het volkslied en volgt de kranslegging.

Daarna kunnen jullie de roos die je bij aankomst krijgt of je eigen bloemen leggen.

Na afloop is er gelegenheid om samen koffie te drinken bij Bras-Koer.

We hopen velen te mogen verwelkomen.