Uitnodiging bijeenkomst woningbouw

De gemeente bereidt woningbouw voor aan de oostzijde van Lettele. De nieuwe woningen zijn vooral bedoeld voor gezinnen met kinderen, jongeren en ouderen, zodat zij in Lettele kunnen blijven wonen. De afgelopen anderhalf jaar zijn we hierover een aantal keren met u in gesprek geweest.

Op www.deventer.nl/lettele vindt u verslagen en presentaties van deze bijeenkomsten.

Uitnodiging

Inmiddels hebben wij twee verkavelingen gemaakt. Deze laten wij graag aan u zien en we gaan hierover graag met u in gesprek. Hiervoor organiseren wij twee bijeenkomsten: één voor aanwonenden van de bouwlocatie en één voor alle inwoners van Lettele, zoals bijvoorbeeld jongeren en andere toekomstig geïnteresseerden in een woning.

Voor aanwonenden

Aanwonenden van de bouwlocatie nodigen wij graag uit op maandag 27 november van 19.45 tot 21.30 uur in de Bras-Koer.

Voor alle inwoners

Op woensdag 29 november, van 19.45 tot 21.30 uur, zijn alle inwoners van Lettele van harte welkom in De Spil om hun reactie te geven op de verkavelingen.

Online reactie geven

Om iedereen in de gelegenheid te stellen te reageren op de verkavelingen, staan deze van 27 november tot en met 10 december online. Ga hiervoor naar www.deventer.nl/lettele. Uw reactie kunt u mailen naar woningbouwlettele@deventer.nl.

Vervolg

Met uw reacties op de verkavelingen werken we deze uit in één stedenbouwkundig plan. Hierna start de bestemmingsplanprocedure. Tijdens de bijeenkomsten op 27 en 29 november informeren wij u over deze stappen en de voorlopige planning.

Aanmelden

Voor de organisatie is het prettig als u zich opgeeft voor deze bijeenkomsten. Dat kan tot vrijdag 24 november via: woningbouwlettele@deventer.nl. Geef bij aanmelding alstublieft aan of u aanwezig.