Uitnodiging bijeenkomst woningbouw

Beste inwoners van Lettele
De gemeente bereidt woningbouw voor aan de oostzijde van Lettele. De nieuwe woningen zijn vooral bedoeld voor gezinnen met kinderen, jongeren en ouderen, zodat zij in Lettele kunnen blijven wonen. Begin juli organiseerde de gemeente hierover een bijeenkomst met het doel de woonwensen van deze groepen op te halen. Op www.deventer.nl/lettele vindt u het verslag en de presentatie van deze bijeenkomst.

Uitnodiging
Inmiddels heeft het bureau RUIMTEVOLK in opdracht van de gemeente mogelijkheden onderzocht voor de invulling van de woningbouwlocatie. Hierover gaan we graag met u in gesprek. Wij nodigen u daarvoor uit op donderdag 1 december om 19.00 uur in De Spil, Sportweg 1 in Lettele. De bijeenkomst eindigt om 21.00 uur.

Programma
Op deze avond willen we samen met het bureau en u in gesprek over het programma en de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied. Samen voeren we het gesprek over de mogelijke stedenbouwkundige opzet, inrichting van groen, mobiliteit, ontsluiting en aspecten die belangrijk zijn voor het woonmilieu wat we hier willen ontwikkelen. Ook willen we verder inzoomen met u op het beoogde woningbouwprogramma. Dat doen we aan de hand van interactieve gespreksvormen.

Vervolg
Met de opbrengst van de avond op 1 december maken we een ontwerp. In een volgende bijeenkomst in januari leggen we dit graag aan u voor. Daarna gaat het voor goedkeuring naar het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Aanmelden
Voor de organisatie is het prettig als u zich opgeeft voor deze avond. Dat kan tot 25 november 2022 via: woningbouwlettele@deventer.nl. Ook met eventuele vragen kunt u daar terecht.