Uitnodiging bijeenkomst Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Beste bewoner,

Bent u benieuwd naar wat het betekent om met een groep mensen eigen woningen te ontwikkelen?
Wilt u weten wat daar allemaal bij komt kijken en hoe anderen dat hebben ervaren? Kom dan naar de bijeenkomst over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) op dinsdag 11 juli om 20.00 uur in De Spil, Sportweg 1 in Lettele.
Met CPO verkoopt de gemeente een kavel aan een groep, die op die kavel zijn eigen woningen gaat ontwikkelen. Dat kunnen zowel seniorenwoningen als woningen voor jongeren of doorstromers zijn.

Het programma op 11 juli

20.00 uur welkom door Jip ten Barge, projectleider gemeente Deventer
20.10 uur presentatie door bureau USHI Kenniscentrum Bouwen
20.40 uur ervaringen van Thijmen en Alex, deelnemers CPO project Luttenberg
21.00 uur napraten onder het genot van een drankje
Natuurlijk is er alle ruimte om uw vragen te stellen.

Woningbouw Lettele

De informatiebijeenkomst gaat niet specifiek over de woningbouwplannen in Lettele of over de uitgifte
van kavels. Op 24 mei heeft de gemeenteraad van Deventer het ontwikkelperspectief vastgesteld
voor de bouw van ongeveer zestig nieuwe woningen aan de oostzijde van Lettele. Ook heeft de raad
geld beschikbaar gesteld om de grond aan te kopen. De gemeente werkt het ontwikkelperspectief nu
uit in een stedenbouwkundig ontwerp en verkaveling. Deze presenteren we na de zomer graag aan u.
Meer informatie vindt u op www.deventer.nl/lettele.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst op 11 juli door een mail te sturen naar:
woningbouwlettele@deventer.nl.
Graag tot ziens op 11 juli!
Met vriendelijke groet,
Jip ten Barge,
Projectleider.