Samen Eten in 2020

Hoe gaat het met Samen Eten? 

We hebben veel vrijwilligers die helpen met koken. Ook kunnen we altijd rekenen op hulp van de Lettelenaar van het jaar 2019 bij het afwassen. Het laatste jaar hebben we gemerkt dat de belangstelling voor het komen eten is gegroeid.

We hopen niet dat het nodig is, maar als we meer dan 40 aanmeldingen hebben, zullen we met een wachtlijst moeten gaan werken.

In 2020 gaat Tonny IJsseldijk, oprichter van Samen Eten, haar werkzaamheden voor een groot deel stoppen. We gaan hier op gepaste wijze aandacht aan besteden.

Per 1 januari 2020 zal de prijs voor het eten €7,00 zijn.

Hieronder de data voor Samen Eten in 2020

  • 31 januari
  • 28 februari
  • 27 maart
  • 24 april
  • 29 mei
  • 26 juni
  • 24 juli (in verband met de kermis niet op de laatste vrijdag)
  • 25 september
  • 30 oktober
  • 27 november

Inloop vanaf 17.45 uur. Eten start om 18.00 uur.

Opgeven en afmelden

Aan en afmelden voor samen eten kan tot een week voor de datum dat we gaan eten.

Als u zich kort van tevoren toch af moet melden, vragen we toch een kleine vergoeding. Dit is nodig omdat we onze boodschappen een week van tevoren moeten bestellen.

Per 1 januari 2020 hebben we nieuwe contactgegevens voor het aan/afmelden.

Dit kan telefonisch bij Joke Haverkamp. Telefoonnr. 0570 651328 of mobiel 06 10863718.

Ook kunt u zich per mail aan/afmelden via sameneten@lettele.nl

Ook hiervoor geldt dat dit tot 1 week van tevoren kan.