Plantochtenden Oostermaet

Beste buurtbewoners van Landgoed de Oostermaet,

Er is altijd wat te doen in de Oostermaet, het boslandgoed rondom Lettele.
Het herstellen van de eendenkooi, onderhouden van de (wandel)paden, bosbeheer……
Na de recente boomkap gaan we nu tot ca. eind maart loofboompjes planten. 8000 stuks! Dat is veel (en leuk) werk dus alle hulp is welkom! Als u als buurtbewoner en aanwonende van het bos, zin en tijd hebt om ons hierbij een handje te komen helpen, bent u van harte uitgenodigd !

 

Naast dat we eigen personeel inzetten en met onze vaste groen-vrijwilligers een aantal dinsdagen gaan planten hebben we twee extra plantmomenten gepland. (plantlocatie is aan de rand, dichtbij H. Obdeijnstraat).

Zaterdag 9 maart  van 09.00 – 12.00 uur 
Op deze dag gaat onze vaste zaterdaggroenploeg aan de slag en daar kunnen we zeker nog hulp bij gebruiken.

&
Zaterdag 16 maar   starttijd ca. 10.00 uur tot 12.30 uur

Hierbij sluiten we aan bij de landelijke vrijwilligersactie NL DOET. We organiseren met Vluchtelingenwerk Oost Nederland en Landschap Overijssel een plantochtend waarbij we met een aantal statushouders en vaste IJssellandschap vrijwilligers gaan planten. Ook hier is hulp van harte welkom.

De groepen bestaan uit max. 20 personen, zodat we voldoende ruimte en materiaal hebben.

Wellicht leuk om als buurtactiviteit aan te sluiten?!

Als u mee wilt helpen, dan graag van te voren doorgeven. Dan houden we rekening met uw komst/aantal materiaal en krijgt u van te voren de exacte locatie en details door.  j.nieboer@ijssellandschap.nl     Tel.  0570-635955

Waarom we deze boompjes gaan aanplanten? Op de achterkant kunt u hier meer over lezen.

Alvast hartelijk dank en we hopen u te mogen ontvangen!

Vriendelijke groeten,

Jet Nieboer
communicatie & pr / externe relaties
vrijwilligers/educatie en bewegen

Waarom planten we loofbomen aan in de Oostermaet?

IJssellandschap beheert met de Oostermaet nog zo’n 4300 ha bos, natuur, landerijen, hoeves en landgoederen rondom Deventer. Binnen IJssellandschap hebben we een uitgebreid bosbeheerplan (www.ijssellandschap.nl/beheer/bosbeheer/ ) waarin de bossen zijn ingedeeld in functies zoals park-, natuur-, of productiebos.

Een deel van Landgoed de Oostermaet stond al op de planning om van productiebos met veel naaldhout om te vormen naar natuurbos met loofbomen. Het past mooi in voornemen dat het pilotprogramma ZON, zoetwater voorziening Oost Nederland dit ook wil stimuleren. Dit pilotprogramma is gericht op het gegeven dat met de grotere klimaatwisselingen het belangrijk is dat het grondwaterpeil letterlijk ‘op peil’ blijft. Tijdens natte periodes valt er tegenwoordig in korte tijd veel regenwater, waardoor de goede afvoer van al dat water belangrijk is voor de droge periodes. Loofbomen zijn hiervoor geschikter dan naaldbomen. De meerderheid van de naaldbomen verliezen hun naalden niet en blijven in de winter door verdampen. Terwijl de loofbomen, die hun bladeren immers wél verliezen het water heel goed afvoeren via de stam, de grond in. Ook kennen een loofbomen weer een andere biodiversiteit, dat mooi aanvullend is op de bestaande biotopen.

De soorten die we aanplanten zijn divers, zoals haagbeuk en hazelaar.

(Foto's Titus Reith.)