Plaatselijk Belang Lettele Linde Oude Molen

P/a Butersdijk 8
7434 RG Lettele

Mail: pb@lettele.nl

Website:  plaatselijk-belang-lettele-linde-oude-molen

Momenteel bestaat het bestuur uit:

Martin Obdeijn - voorzitter - 0655071359
Anja te Boekhorst - secretaris - 0622189088
Thijs Limburg - penningmeester – 0629779922
Arjuna Huis in ‘t Veld - lid - 0623761134
Lauret Tielbeke - lid - 0655556967
Jan Dekker - lid
Stephanie Nieuwenhuis - lid - 06-27822439

 

De vereniging Plaatselijk Belang Lettele, Linde, Oude Molen zet zich sinds 1935 in voor de leefbaarheid van het dorp, zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied. Meer dan 400 huishoudens zijn lid van de vereniging, wat wil zeggen dat de overgrote meerderheid van de Lettelenaren lid is. Plaatselijk Belang  is een vereniging van en voor Lettelenaren, heeft daartoe contact met een groot aantal partijen binnen en buiten het dorp en zwengelt allerlei projecten aan ter verbetering van de leefbaarheid in Lettele.