Opbrengst collecte voor de Nierstichting

Hartelijk dank voor uw gift en  inzet tijdens de collecte! Zonder mensen zoals u kan de collecte niet plaatsvinden. Met de opbrengsten zet de Nierstichting alles op alles voor o.a. de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Zo geven we nierpatiënten hun leven terug.

De opbrengst van de collecte voor de Nierstichting is voor Lettele en Okkenbroek  € 1111,22. Alle gevers en collectanten hartelijk dank namens de Nierstichting.

Diny Meijerink Collecte coördinator Lettele/Okkenbroek