Nieuwe chauffeurs voor de buurtbus

Dankzij de wervingscampagne van de afgelopen tijd hebben we vier nieuwe chauffeurs mogen begroeten.
Wij wensen hun veel plezier bij het verzorgen van het voor de buurtdorpen zo belangrijke openbaar vervoer.
De komende periode zullen echter opnieuw een paar chauffeurs de buurtbus (moeten) verlaten.
Daarom zijn nieuwe aanmeldingen nog steeds welkom.
Het mooiste zou zijn vrijwilligers uit de dorpen zelf, omdat de voorziening op de eerste plaats voor hen is.

Bestuur buurtbusvereniging Lettele/Okkenbroek."

Met vriendelijke groet,
Paul Disselhorst,
secretaris BBV Lettele/Okkenbroek.