Nieuwbouw basisschool Lettele nog steeds bij De Spil

Het nieuwe schoolgebouw voor Basisschool Sancta Maria in Lettele komt, als het aan het college van B&W ligt, nog steeds bij Kulturhus De Spil in Lettele. Het college heeft nadrukkelijk een heroverweging van de locatiekeuze gemaakt in verband met enorm gestegen kosten voor de aanleg van een kunstgrasveld

Ondanks forse prijsstijgingen, zet het college in op de meest toekomstbestendige locatie voor het dorp. In februari wordt dit ter consultatie aan de gemeenteraad voorgelegd

Wethouder Ilse Duursma (onderwijs): “Forse prijsstijgingen, met name voor de aanleg van een kunstgrasveld, leiden op het moment tot vertraging in het proces. Toch zien we grote meerwaarde van de locatie bij Kulturhus De Spil, en blijven we bij de in onze ogen toekomstbestendige keuze.”

Scenario’s

Er zijn meerdere scenario’s uitgewerkt, waarbij alle voor- en nadelen zijn afgewogen. Het eerste scenario is vasthouden aan locatie De Spil. “Dit is vanuit de samenwerking onderwijs, sport en cultuur de mooiste oplossing. Tegelijk is het ook de duurste variant”, legt wethouder Duursma uit.

Het tweede scenario is vasthouden aan locatie De Spil, en om twee nieuwe natuurgrasvelden aan te leggen, in plaats van kunstgras. Dit scenario heeft geen draagvlak bij VV Lettele en direct omwonenden. “Het college heeft hier ook begrip voor. Dit lijkt dan ook geen realistisch scenario voor Lettele.”

Het derde scenario is bouwen op de huidige locatie aan de Bathmenseweg. Dit scenario vraagt om een investering in tijdelijke huisvesting van de school, op het moment dat de nieuwe school in aanbouw is. Het concept van onderwijs, opvang, sport en cultuur op 1 locatie wordt in dit geval losgelaten.

Het college stelt de raad voor om verder te gaan met het eerste scenario: nieuwbouw bij Kulturhus De Spil. De raad neemt het uiteindelijke besluit.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Deventer
Tel. 06 - 8238 6565

Bezoekadres: Grote Kerkhof 1, Deventer
Postadres: Postbus 5000,
7400 GC  Deventer