Naoberkast geplaatst in Lettele bij de Spil

Door samenwerking tussen met de Parochiële Caritas Instelling Heilige Lebuinus en de diaconie van de Protestante kerk Bathmen – Okkenbroek is ook in Lettele een Noaberkast geplaatst. Doel is daadwerkelijk naoberschap, omzien naar elkaar, te tonen.

De kast staat bij de Spil. De eerste producten zijn ter beschikking gesteld door de PCI.

Steeds meer mensen hebben moeite om bij de gestegen prijzen hun dagelijkse boodschappen te betalen. Het aantal mensen dat afhankelijk is van de voedselbanken stijgt. Maar ook als dat niet aan de orde is, dan kan het soms toch heel moeilijk zijn om rond te komen.

Vanuit haar opdracht, helpen waar het kan, heeft PCI dit initiatief opgepakt.

Het idee is simpel: wie het kan missen stelt producten beschikbaar voor anderen die (te) krap bij kas zitten. In de Noaberkast staan een aantal basisproducten die kunnen helpen om in het levensonderhoud te voorzien. De producten zijn vooral bedoeld voor mensen die door de gestegen prijzen moeite hebben om deze producten zelf aan te schaffen. De producten kunnen zonder betaling uit de kast gehaald worden en er hoeft ook niets genoteerd te worden. Zoals gezegd, het initiatief is gestart om praktische invulling te geven aan noaberschap. Daarom wordt iedereen die het kan missen gevraagd om producten in de kast te plaatsen, zodat mensen die het echt nodig hebben die weer kunnen gebruiken. Het spreekt voor zich dat het dan wel gaat om houdbare producten.

Voor verdere vragen kan er contact opgenomen worden met de PCI via pci@heiligelebuinus.nl. Initiatiefnemers hopen dat iedereen de weg naar de Noaberkasten weet te vinden.