Lettele Schoon 2020

Het dorp ging vol in actie na twaalven op 31 december. Schoon het nieuwe jaar in, zoals de werkgroep Lettele Schoon hoopte. Heel veel dozen en zakken vol vuurwerkafval zijn ingezameld. De starten geveegd, het kerkplein en schoolplein “gekuist”zoals de Belgen zeggen. De drie koningen kwamen op kamelen om geschenken te brengen bij Jezus in de stal , onze helpers komen met kruiwagens, bolderkarren en aanhangers om ons te verblijden met veel afval. Geen rode papieren op de straten  en stoepen geplakt maar de bezem erdoor. Helaas ligt er in het buitengebied hier en daar nog n afgezwaaide knalpot of vuurpijl. Die komt binnenkort in de afvalemmer , toch?

Allemaal hartelijk dank,

De dames van de werkgroep.

Op de foto  Frans, Ben, Anton Hein bij de dames van de werkgroep. Op de andere foto de jongens Ehren met een trekkertje met aanhanger vol vuurwerkafval. Top!