Lettele is weer schoon

Cvan de Deventer Schoonfamilie heeft met succes een vuurwerkafval inzameling gehouden. Nu de traditie hiervan al enige jaren bestaat, blijkt de noodzaak en het nut hiervan. Veel buurtbewoners en families hebben hun stoep geveegd en alles in dozen, kratten, zakken verzameld en naar het dorpsplein gebracht. Vooral de mannen met de bladblazer en bezems op het schoolplein hebben een flinke klus geklaard.
Om elf uur staat de werkgroep er met oliebollen en chocolademelk. Om half één komt Cambio de hele berg inladen en zie: Lettele is schoon. Dat doen we gewoon.

Carbid, vuurwerk, mooie sierpakketten en veel geknal. De milieuonvriendelijke en brandgevaarlijke wensballonnen zijn dit jaar bijna niet gebruikt. Dank u wel mensen!

Het oude jaar is voorbij en 2017 is begonnen. In sommige straten is het een groepsgebeuren, jongeren zoeken elkaar op, soms doen ook de oudjes mee. En dan kijk je op twee januari aan tegen rode vervuilde straten en pleinen. Maar niet in Lettele. De actiegroep Lettele Schoon

Veel dank aan Kevin, Iris, Jeroen, Britte, Xiebe, Vera en de vele anderen die hieraan hebben meegewerkt.

Werkgroep Lettele Schoon ( tel 551709 )