LAB: Wat is het Lettels Activiteiten Bureau?

organisatie ervan veel makkelijker wordt.

Wellicht heeft u al gehoord van de nieuwe stichting, het zogenaamd Lettels Activiteiten Bureau (LAB)? Deze
stichting is een uitvloeisel van het project Ketting van Activiteiten dat vorig jaar door het Bestuurlijk Overleg Lettele (BOL) is geïnitieerd.

Het LAB is opgericht vanuit de vraag naar praktische ondersteuning voor kleine verenigingen, clubs , losse activiteiten
en op zich zelf staande initiatieven. Het LAB biedt deze praktische ondersteuning. Iedereen uit Lettele kan bij het LAB aankloppen met een hulpvraag
over een bestaande of nieuwe activiteit. Het uitgangspunt van het LAB is dat de buitenwereld niet merkt dat een activiteit is veranderd, maar dat de

Het LAB wil faciliteren bij
activiteiten voor iedereen in Lettele op vier manieren :

  1. kleine activiteiten ondersteunen met bankrekening;
  2. activiteiten van bestaande verenigingen – die daar niet zo goed passen – onderbrengen
    bijvoorbeeld de duofiets en Samen eten;
  3. collectieve slimmigheid bevorderen (subsidies, verzekeringen, en in de toekomst
    wellicht btw-voordelen);
  4. centrale  administratieve ondersteuning verenigingen.

Het LAB heeft NIET de ambitie om op korte termijn een centrale collectieve ondersteuning voor
verenigingen te realiseren, laat staan de ledenadministratie van een vereniging. Maar het LAB wil WEL 
de tijd nemen om te onderzoeken op welke manieren de collectieve slimmigheid kan uitgroeien naar een centrale ondersteuning voor kleine clubs en verenigingen die daar behoefte aan hebben.

We hebben nauwkeurig beschreven wat is het
WEL is en wat is het NIET is. Kijk daarvoor hier.......