Kulturhus De Spil zoekt extra handen

Kulturhus De Spil mag zich verheugen op steeds meer bezoekers.

Meer bezoekers en daarmee samenhangend meer activiteiten leiden ook tot meer dagelijks en wekelijks onderhoud.

Door de inspanningen van vele vrijwilligers en de schoonmaakploeg ziet het Kulturhus er steeds opgeruimd en netjes uit.

Om dit zo te houden zijn we op zoek naar mensen die een handje willen helpen bij de schoonmaak.

Voor dit werk geven wij een financiële vergoeding.

Inlichtingen bij Guus Huis in ’t Veld (0570551614)