Kulturhus-de-Spil-en-coronavirus

Beste huurders, gebruikers en bezoekers van Kulturhus De Spil,

Ook Kulturhus de Spil wil er alles aan doen om het coronavirus een halt toe te roepen. Daarbij volgen we de maatregelen van de overheid en doen we een beroep op ieders verantwoordelijkheid.

Het bestuur van Kulturhus De Spil ziet in de maatregelen van het kabinet geen aanleiding om De Spil te sluiten. We gaan er vanuit dat onze huurders (sportverenigingen en anderen) zelf hun verantwoordelijkheid nemen en bijeenkomsten afgelasten als zij een risico vormen.

Omdat onder andere het bestuur van de voetbalvereniging, de handbalvereniging hebben bijvoorbeeld al laten weten dat zij alle wedstrijden en trainingen zal stilleggen, zal het stiller zijn in De Spil en zal de Huskamer minder vaak open (kunnen) zijn.

Daarom hebben we het volgende besloten:

  • De Spil blijft zoals gebruikelijk open voor huurders, zoals fysiotherapie en Dreamzzz.
  • De Fitness blijft toegankelijk.
  • De Huskamer is in principe gesloten en zal alleen bezetting krijgen (en dus open zijn) als daar expliciet om gevraagd wordt om kleinschalige activiteiten door te kunnen laten gaan. De vrijwilligers die in de kantine staan kunnen zelf beslissen of zij wel of niet een dienst willen draaien.
    Wij respecteren ieders persoonlijke keuze daar in.
  • We vertrouwen erop dat organisatoren van kleinschalige activiteiten vanuit hun verantwoordelijkheid verstandige afwegingen maken en/of protocollen hanteren.
  • Onze schoonmakers zullen
    extra aandacht te besteden aan de hygiëne.

Omdat we niet alle vragen kunnen voorzien, gaan wij ons mailadres info@kulturhusdespil.nl gebruiken voor het eerste contact. Waar nodig krijgt de vraagsteller een contactpersoon voor de planning van activiteiten, openstelling Huskamer en alle overige vragen.

Laten we Lettele gezond houden!

Namens het bestuur van KDS
Anne Marie van Oldeniel, voorzitter