Krange op de weg

Wandelpaden rond het dorp Lettele

Binnen het project ‘Lettele, dorp met karakter’ is ‘Krange op de weg’ een van de deelprojecten geweest. Er was behoefte aan een aantal kleinere ommetjes rondom ons dorp. Er bleken genoeg mogelijkheden te zijn om langs schouwpaden en over particuliere terreinen een aantal routes uit te zetten.

Met de aanleg is het dorp vanuit verschillende kanten te bekijken en dat levert gevarieerde en soms zeer fraaie gezichten op. De paden lopen haaks op de openbare weg; in het Sallands heet dat ‘Krange’ en dat verklaart de naam. De aanleg is waar mogelijk door vrijwilligers uitgevoerd. Subsidies zijn verstrekt door de gemeente Deventer, provincie Overijssel, Stichting Landschap Overijssel, en de Europese Unie.

De naam Letloe wordt voor het eerst vermeld in 1390 en verwijst naar een niet te groot (luttel) gebied met bos(lo).

Een akkercomplex dat niet in markeverband ontgonnen werd en een niet al te grote omvang had, werd een kamp genoemd. Zo ontstonden er op basis van de grootte twee akkers. Groot Koorkamp en Klein Koorkamp, die hun namen aan de bekende families in Lettele hebben gegeven. Bovenstaande foto laat stukken oer zien, een erts dat hier vroeger gewonnen werd ten behoeve van de staalindustrie. Vandaar de straatnaam Oerdijk.

Oaver de Kamp
Deze route start achter de kerk en via de brug loopt zij via de schouwpaden van de Letteler Leide en de Soestwetering over de Koerkamp. Hier liep vroeger een kerkpad. Dit zijn van oudsher verbindingspaden tussen de in het buitengebied gelegen (groepjes van) woningen en de kerkdorpen.

In de loop der jaren hebben vele paden hun oorspronkelijke functie verloren. De meeste zijn verdwenen omdat ze door de grondeigenaren in gebruik zijn genomen; of ze zijn verdwenen na ruilverkavelingen.

Deur de buters
Dit gedeelte van de route vervolgt zijn pad langs de schouwpaden van de Soestwetering en door het bosrijke gebied ‘Het Oostermaet’ De Soestwetering vormt de grens tussen ‘Het Oostermaet’ en de ‘Buters’ (een weidegebied aan beide zijden van de Butersdijk) en is gegraven omstreeks 1960 als vervanger van de wat noordelijker lopende, ook al op de kaart van 1823  aangegeven smalle Oude Soestwetering’ (ook wel de Oude Soest’ genoemd)..

Toen Mr. Abraham Capadose in 1900 ‘Het Oostermaet’ kocht en uitbreidde, liet hij onderden rododendrons planten. Ze waren zeer geschikt als schuilplaats voor het wild waarop hij wilde jagen. Het bos dat u hier vindt is in ontwikkeling. De bosbeheerders willen uiteindelijk toe naar een gemengd bos waar ook inlandse eiken, berken, beuken en elzen groeien.

‘Het Oostermaet’ is tegenwoordig eigendom van Stichting IJssellandschap

Deur de Neg’nhook
U vervolgt de route langs de al eerder genoemde rododendrons en op afstand ziet u de vroeger openbare lagere school ‘Gemeenteschool anno 1882’ Dit is het langst intact gebleven schoolgebouw van de voormalige gemeente Diepenveen. Het deed dienst als school tot 1938. Hierna heeft het vele andere functies gehad. Op dit moment doet het dienst als veevoederhandel.

Langs de Slenk
Dit gedeelte van de route loopt langs het voormalige beekdal ‘De Slenk’; een 7 ha. groot natuurgebied. Vanaf het midden van de jaren 70 van de vorige eeuw wordt dit gebied jaarlijks verantwoord onderhouden. Sinds 1992 valt het onder de beschermde natuurmonumenten. Verderop loopt u via een houten brug over de Letteler Leide. Deze vindt zijn oorsprong in de ‘Schiphorsterhoek’ stroomt dwars door het dorp Lettele en mondt uit in de Soestwetering.

De routes zijn in beide richtingen op eigen risico vrij te bewandelen door middel van goed aangegeven bordjes. Tevens staan er langs de route informatieborden over het bewandelde gebied. De routes (elk ongeveer 2 á 3  km. lang) vormen samen een soort cirkel rond ons dorp. Hou uw trouwe viervoeter wel aangelijnd.

Wij wensen u een prettige wandeling.

oude kaart

de slenk

rododendrons van mr. capadose

0 de olde schole

sponsoren