Koninklijke onderscheidingen in Lettele 2017

Er zijn op 26 april in de gemeente Deventer aan 2 Lettelenaren een lintje uitgereikt, namelijk aan Maria Aarnink - Teunissen en Mw. Tuitert - Hekkert.

Mevrouw M.H. Aarnink – Teunissen ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

2000 – 2007
Bestuurslid / secretaris Plaatselijk Belang Lettele

2012 – 2015
Bestuurslid werkgroep Zonnebloem Lettele Okkenbroek,  zij organiseerde de contacten met de mensen die hulp nodig hadden en bezocht zelf de mensen.

1999 – 2005
Dorpenplatform lid

2012 – 2017
Bestuurslid Politieke partij Gemeente Belang. Zij was actief bij het voorbereiden en uitvoeren van de verkiezingscampagnes in 2010 en 2014. Zij organiseert ook inloopavonden.

1994 – 2000
Bestuurslid / diverse functies KPO-Zij Actief Katholiek vrouwennetwerk afdeling Lettele, zij bekleedde de functie van 2e voorzitter en zij was notulist van zowel de bestuursvergaderingen als de afdelingsavonden.

1974 – 1980
Secretaresse Jongerenorganisatie Lettele, nu Jol, voorheen KPJ, zij organiseerde thema-avonden, culturele activiteiten, sportdagen en uitwisselingen met andere K.P.J. afdelingen.

1998 – heden
Lid Amnesty International Deventer

2014 – heden
Organisator Doden Herdenking 4 mei Lettele

2010 – heden
Vrijwilliger Solis zorggroep, zij helpt cliënten helpen met het ontbijt, verzorgt koffie en thee. Zij schenkt extra aandacht aan de cliënten in de vorm van gesprekje, spelletje en of wandeling.

2007 – 2015
Coördinator Vrijwilligersknooppunt, zij was verantwoordelijk voor het coördineren van de bereikbaarheid, het vinden en binden van vrijwilligers en de PR en communicatie rondom het VKL.

2008 – heden
Coördinator dagbesteding WMO Lettele,  zij heeft zich ingezet voor de uitvoering van de dagbesteding en heeft meegedacht in de opzet daarvan. Ze begeleidt de dagbesteding al jaren.

1978 – 2001
Secretaris en lid jeugdcommissie tennisvereniging, zij organiseerde tennislessen en begeleidde jeugdleden bij de wedstrijden. Ook organiseerde zij diverse jeugdtoernooien.

2011 – 2013
Lid taakgroep Herinrichting Dorpskern

Mevrouw M.H. Aarnink – Teunissen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw J.H. Tuitert – Hekkert ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:

1993 – heden
Bestuurslid / Vrijwilliger St. Windkorenmolen "de Leeuw", zij organiseert activiteiten, doet opbouw werkzaamheden, zit in de pr commissie en coördineert ze de vrijwilligers.

2011 – heden
Secretaris bij de Zonnebloem afdeling Bathmen, zij ondersteunt de voorzitter.

2008 - heden
Diverse functies binnen woon en zorgcentrum 't Dijkhuis, zij is receptioniste, koffieschenker en werkt stukken uit achter de computer.

1998 - 2004
Bestuurslid Vrouwen van Nu afdeling Bathmen, zij gaf lezingen en excursies en deed alle voorkomende werkzaamheden om de vereniging van 500 leden goed te laten draaien.

2009 - 2015
Ouderling Protestantse Gemeente Bathmen, zij nam haar verantwoording door contacten te onderhouden en klaar te staan voor haar medemens. Zij maakte de afkondigingen en mededelingen aan het begin van de kerkdiensten.

Mevrouw J.H. Tuitert - Hekkert is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau