Jaarvergadering Plaatselijk Belang 28 maart

Locatie: Café Spikker
Datum: dinsdag 28 maart, 19.30 uur

Wij hopen u dit jaar weer van harte welkom te heten op de Jaarvergadering van het Plaatselijk Belang.

Het eerste deel verteld Prof. Dr. Gert-Jan Hospers over zijn werk. In zijn onderzoek richt hij zich vooral op Oost-Nederland en heeft hij veel oog voor plattelandsvraagstukken. Hij was nauw betrokken bij de opzet van de dorpendatabase Mijn Dorp in Overijssel. Zijn columns voor het programma zijn verzameld in de bundel ‘Overijssels landleven’.
Ook werkte hij mee aan de podcastserie Platteland kiest positie. ( Gert-jan Hospers is bijzonder hoogleraar Transitie in Stad en Regio aan de Radboud Universiteit en economisch geograaf aan de Universiteit Twente. Verder is hij directeur van Stichting Stad en Regio, een stichting die zich inzet voor stedelijke en regionale ontwikkeling op menselijke maat).

We hopen op uw komst!
Het bestuur Plaatselijk Belang.
Martin Obdeijn, Anja te Boekhorst, Thijs Limburg, Arjuna Huis in ’t Veld, Jan Dekker en Lauret Tielbeke

Programma:
19:30 – 20:15 uur: lezing verzorgd door Prof. Dr. Gert -Jan Hospers
20:15 – 20:30 uur: pauze
20:30 – 21:30 uur: jaarvergadering

Agenda jaarvergadering:
1. Opening & mededelingen
2. Notulen
3. Toelichting jaaroverzicht 2022
4. Financieel verslag/Kascommissie
5. Toelichting actualiteiten in Lettele
6. Rondvraag