Jaarvergadering Plaatselijk Belang 2019

Wij hopen u dinsdag 26 maart ook dit jaar weer van harte welkom te heten op de Jaarvergadering van Plaatselijk Belang. Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd en hard gewerkt aan een blik op de toekomst van Lettele. Tijdens het jaarverslag zullen we hierop terugblikken.

Na de pauze zal Barbara Jansen van de Stichting Doorpakken Salland ons meenemen in een inspirerend verhaal over hoe initiatieven van bewoners verder gebracht kunnen worden onder het motto “niet afwachten, maar doorpakken!”

De Stichting Doorpakken Salland is in het leven geroepen om alle ideeën die bijdragen aan welvaart en welzijn en dus aan leefbaarheid in Salland te ondersteunen met haar brede netwerk door middel van coaching, publiciteit en eventueel ook geld. Barbara Jansen zal Lettele ongetwijfeld ook tips en adviezen meegeven om de plannen uit de dorpsvisie verder te verwezenlijken.

Wees erbij, want het beloofd inspirerend te worden!