Inzameling restanten vuurwerk

Tot dinsdag 2 januari  12.00 uur uw restanten vuurwerk-afval in vuilniszakken inleveren/ neerzetten bij het monument op het kruispunt. ( alleen vuurwerkafval!) Circulus komt dit ophalen. Samen zorgen we voor een schone start in Lettele!

Bedankt voor uw medewerking.

Groeten Plaatselijk Belang Lettele-Linde-Oude Molen