Inschrijven zomerdagkamp 2023

Beste jongens en meisjes, ouders/verzorgers,

Nog een paar maandjes naar school en dan is het weer zover!
Het zomerdagkamp 2023 voor kinderen van de basisschool, is dit jaar van maandag 31 juli t/m donderdag 3 augustus.
Je mag je hiervoor weer opgeven, onderaan staat waar en voor wanneer dat kan*.

Wat belangrijk is om te weten: kinderen kunnen deelnemen aan het dagkamp als zij woonachtig of schoolgaand zijn in Lettele-Okkenbroek. Kinderen kunnen deelnemen aan het dagkamp als ze in het schoolseizoen 2023/2024 starten in groep 2 of vóór augustus 2023 de leeftijd van 5 jaar (of ouder) hebben!

De deelnameprijs is € 25,00 per kind.

Het thema blijft nog even geheim!

We verzoeken iedereen vriendelijk op de juiste wijze gebruik te maken van het inschrijfformulier en machtigingsformulier (dus graag volledig invullen). Het inschrijven gaat net als afgelopen jaren digitaal. Open de link: (onderaan deze pagina) Inschrijven Zomerdagkamp. Wilt u bij de digitale inschrijving het volgende duidelijk vermelden: de voornaam, de geboortedatum, in welke groep uw kind nu, in het huidige schooljaar (2022/2023) zit, of en welk zwemdiploma uw kind heeft én of er bijzonderheden zijn (bepaalde allergie of medicijngebruik). Indien uw zoon/dochter er een dag niet is of later komt, wilt u dat dan ook op het inschrijfformulier vermelden.

Na opgave krijgt elke deelnemer nog nader bericht omtrent: verzamelplaats, dagelijkse tijden, wat je mee moet nemen e.d. Deze brief zult u via het opgegeven emailadres, ongeveer 1 maand voor aanvang van het zomerdagkamp ontvangen.

*Let op! Met de inschrijving van uw kind via het digitale inschrijfformulier is de inschrijving nog niet compleet. Op dit moment móét u ook nog de machtiging voor afschrijving van kosten op papier invullen en inleveren bij Peter en Sabine van Oorspronk – Hein Braakhuisstraat 9, 7434 SK Lettele.

Digitaal inschrijven en het op papier inleveren van het machtigingsformulier kan tot uiterlijk vrijdag 14 april 2023.                                                                     

Ná bovenstaande datum wordt de inschrijving gesloten en kan er niet meer worden opgegeven!!

Voor nadere informatie kan je altijd even bellen naar Sabine van Oorspronk tel: 06-44664084 of naar Sophie van Veelen (Kinderwerker Raster) tel: 06-57929923. Of mailen naar zomerdagkamplettele@gmail.com.

Met een vriendelijke groet,

Werkgroep Zomerdagkamp Lettele-Okkenbroek en Kinderwerker Raster.

Opgave formulier...

Eenmalige machtiging Zomerdagkampen 2023.pdf