Inloop info avond over de nieuwbouw

De gemeente bereidt woningbouw voor aan de oostzijde van Lettele. Eind november vorig jaar organiseerden we hierover twee bijeenkomsten: één voor aanwonenden van de bouwlocatie en één voor alle inwoners van Lettele. Tijdens deze avonden kon iedereen een reactie geven op de twee verkavelingen die de gemeente had gemaakt. Met de ontvangen reacties hebben we het plan verder uitgewerkt. Inmiddels, op 26 maart jl., heeft het college van B&W besloten om het stedenbouwkundig plan vast te stellen.

Inloopbijeenkomst op 8 april a.s. Op 8 april a.s. presenteren wij het stedenbouwkundig plan aan de inwoners van Lettele in Kulturhus De Spil. Tussen 16.00 en 19.00 uur kunnen geïnteresseerden binnenlopen. Aanmelden vooraf is niet nodig. Tijdens de bijeenkomst zijn medewerkers van de gemeente Deventer aanwezig om toelichting te geven op het plan en vragen te beantwoorden

Vervolg  Op dit moment treffen wij de voorbereidingen voor wijziging van het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). We verwachten later dit voorjaar met deze procedure te kunnen starten.

Informatie over het stedenbouwkundig plan, de verslagen en presentaties van eerdere bijeenkomsten vindt u op www.deventer.nl/lettele. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail deze dan naar woningbouwlettele@deventer.nl.
Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en zie u graag op 8 april weer in Lettele!

Met vriendelijke groet, Jip ten Barge, Projectleider woningbouw Lettele