Fietspad Oostermaatsdijk

In het dorpsplan van Lettele ‘Lang Leve Lettele’ dat in december 2021 is gepresenteerd door Plaatselijk Belang Lettele, Linde en Oude Molen, en overhandigd werd aan wethouder Liesbeth Grijsen van Gemeente Deventer en de gedeputeerde Roy de Witte van de provincie Overijssel, werd onder ‘gewenste infrastructurele maatregelen’ ook de noodzaak van een fietspad langs de Oostermaatsdijk (Lettele) genoemd. Op basis daarvan is er afgelopen jaar een werkgroep van zes personen ontstaan bestaande uit twee vertegenwoordigers van de Buurtschap Oude Molen, twee vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Lettele en twee vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Okkenbroek.

De Werkgroep Fietspad Oostermaatsdijk heeft sindsdien een aantal gesprekken gevoerd met wethouder Marcel Elferink en raadsleden van de Gemeente Deventer. De Werkgroep Fietspad Oostermaatsdijk heeft raadsleden van Gemeentebelang en CDA bereid gevonden een motie voor de voorjaarsnota voor te dragen voor een haalbaarheidsonderzoek en een reservering voor de aanleg van een fietspad aan de Oostermaatsdijk. Aanstaande woensdagavond 12 juli behandelt de gemeenteraad de voorjaarsnota en komt deze motie in stemming.

De vergadering start om 14.00 uur met de gelegenheid voor iedere fractie om een algemene beschouwing op de voorjaarsnota te geven. Ook kunnen eventuele ingediende amendementen en moties kort worden toegelicht. Iedere fractie krijgt hiervoor 5 minuten. Na afloop van de algemene beschouwing gaat de behandeling verder met de bespreking per programma. Stemming op moties en amendementen en de voorjaarsnota zelf vindt plaats aan het einde van de vergadering. Mocht de behandeling niet zijn afgerond, dan wordt deze vervolgd op donderdag 13 juli vanaf 19.00 uur.

Livestream te volgen via: https://deventer.raadsinformatie.nl/live

https://gemeenteraad.deventer.nl/volgende-bijeenkomst

Met vriendelijke groet:
Plaatselijk Belang Lettele-Linde-Oude Molen