Enquête toekomst basisschool

Woensdagavond 2 juni was de digitale bijeenkomst over de toekomst van de basisschool. Er komt een nieuwe schoolgebouw. Waar kan deze het beste gebouwd worden?

De school heeft een korte enquête gemaakt en vraagt u,  de inwoners van Lettele, om mee te denken en uw mening te geven. Vult u deze ook even in, alvast hartelijk dank!

Plaatselijk belang Lettele- Linde- oude Molen

Enquête invullen...