Een bedankje namens Gered Gereedschap

Afgelopen oktober hebben wij onze jaarlijkse collecte mogen houden. Deze collecte heeft een bedrag van €  1100,00  opgebracht, waarvan €  307,00 afkomstig van de gevers/geefsters uit Lettele.

Het bedrag zal weer goed besteedt worden voor huur werkplaats, aanschaf van machines, en gereedschappen en materialen zoals schuur papier, verf olie en smeer middelen voor het goede doel.

Mocht U nog een donatie willen doen, dan graag per bankoverschrijving:

NL04RABO0314923675 t.n.v.  Gered Gereedschap Deventer.

Het is een stichting met ANBI-status waardoor schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.

Alle gevers/geefsters hartelijk dank voor dit mooie bedrag.

Met vriendelijke groet, Ben Bouwmeester Vrijwilliger/Collectant Gered Gereedschap Lettele