De Zonnebloem Lettele/Okkenbroek Nieuwjaarsbijeenkomst

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst 2018
Op zaterdag 13 januari is er weer een gezellige middag georganiseerd door de regio.
Locatie Etty Hillesum Lyceum, Laan van Borgele 60 Deventer
De middag ziet er als volgt uit:
Zaal open 13.30 uur
Van 14.00 uur tot 15.00 uur muzikale bingo verzorgd door Kees Bos.
Daarna pauze en van 15.30 uur tot 16.15 uur 2e deel muzikale bingo.
Naast zijn werk in de zorg verzorgt Kees Bos al jarenlang muzikale bingo optredens in
zorginstellingen en bij Zonnebloemafdelingen.
De kosten zijn € 7.50 per persoon.
Opgave is mogelijk tot uiterlijk 16 december.
Voor Lettele Anneke Bijsterveld tel. 551376 of Jennie Sepers tel 550480
Voor Okkenbroek Agnes Spikker tel:551583
Uw jaarprogramma komt later dus noteer deze datum vast!