De beweegkoffer, bewegen is belangrijk

Bewegen is belangrijk!

Binnen Sam&ko kinderopvang zijn er verschillende themalocaties. Sam&gijsje, op de Zandweerd, is een beweeglocatie. Op deze locatie wordt extra aandacht besteed aan bewegen, in elke vorm. Om ook thuis beweegactiviteiten te doen, die wij op het kinderdagverblijf met de kinderen doen, is de beweegkoffer bedacht.

Wat is de beweegkoffer?

De beweegkoffer is een koffer vol met speelmaterialen die geschikt is voor de kinderen en ze stimuleren om op verschillende manieren te bewegen. Er zit een inspiratiegids en een ervaringenboekje in de koffer. In de inspiratiegids staat omschreven hoe je bepaalde materialen kunt gebruiken. In het ervaringenboekje kunnen ouders schrijven hoe ze de koffer vonden en eventuele tips meegeven voor een volgende ouder. De kinderen mogen de koffer een week mee naar huis nemen.
Er zijn twee beweegkoffers, een kleine en een grote. De kleine is gericht op kinderen van 0 tot 1 jaar en de grote koffer is voor 2- en 3-jarigen.

Waarom is bewegen belangrijk voor baby’s en peuters?

Sam&ko vindt het belangrijk om vroeg te investeren in bewegen. Zo leg je de basis voor een actief leven. Kinderen ervaren zo van jongs af aan dat bewegen leuk is. Dat werkt door totdat ze volwassen zijn. Het stimuleren van bewegen voor 0- tot 4-jarigen is belangrijk voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van motorische vaardigheden, bot- en spierontwikkeling en ontwikkeling van de hersenen. Hier speelt Sam&ko graag een actieve rol in.

Bewegen kan vanaf nul jaar.

Susan Marsman, pedagogisch medewerker bij Sam&gijsje: “Veel ouders begrijpen dat bewegen belangrijk is voor hun kind. Dat je ook al met baby’s volop kunt bewegen, is vaak een eyeopener voor ze. Oefenen met op de buik liggen, zo weinig mogelijk in een stoeltje zitten en beweegspelletjes doen: het kan al vanaf nul jaar.”
Door het meegeven van de beweegkoffer geven we praktische inspiratie aan de ouders, zodat ze thuis direct met hun kind aan de slag kunnen.

De beweegkoffers zijn mede mogelijk gemaakt door een subsidie van GGD IJsselland - Samen Gezond in Deventer (www.samengezondindeventer.nl)